Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Du kan gi andre fullmakt til å kontakte Helfo på vegne av deg, eller du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Du eller den som skal gi fullmakt må fylle ut papirskjema som kan sendes inn til Helfo via digitalt skjema.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Slik går du/dere fram for å ordne fullmakt:

1. Den som skal gi fullmakt, må fylle ut og skrive under på følgende skjema:

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema.

Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

2. Sørg for å skanne eller fotografere skjema og legitimasjon slik at det er klart til opplasting i digitalt skjema. 

Du kan nå logge inn på Helfos digitale skjema for å laste opp fullmakt og kopi av legitimasjon: