Meniskskade

Meniskene ligger som to små støtdempere inne i kneet. En meniskskade er en liten eller stor rift i en av meniskene.

Mann med smerter i kneet
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skaden kommer som regel av at kneet blir belastet og vridd på samme tid. Du kan ha behov for operasjon dersom du får rift i en menisk. 

Symptomer på meniskskade

 • Kneet hovner kraftig opp.

 • Plutselig og sterke smerter i kneet. Smertene blir ofte mindre etter noen dager, men det fortsetter å gjøre vondt hver gang kneet vris og belastes.

 • Vanskelig å bevege kneet. Kneet kan låses slik at du ikke får beveget det.

 • Følelse av at kneet har «gått ut av ledd».

Årsaker til meniskskade

Meniskskader kan oppstå akutt eller utvikles gradvis over lengre tid. En akutt meniskskade kan man få om kneet er bøyd og plutselig blir vridd. Det kan også skje om man reiser seg fort opp fra huk.

Noen meniskskader utvikler seg over tid. Da skyldes det gjerne at meniskene eldes og derfor tåler de mindre belastninger før de revner.

Det er vanlig at meniskskader oppstår i forbindelse med idrett. Pasienter med skader på leddbånd eller fremre korsbånd har ofte en meniskskade i tillegg.

Hvis foten vris utover i forhold til kneet skjer skaden vanligvis på den indre delen av menisken. Hvis foten vris innover er det oftest den ytre delen som blir skadet.

 • Indre meniskskade (medial meniskskade) er en skade på innsiden av kneet.

 • Ytre meniskskade (lateral meniskskade) er en skade på utsiden av kneet. 

Diagnose og behandling

​For å stille diagnosen vil legen oftest undersøkelse om det er ømt inne i leddet og om du har smerter ved spesielle tester. MR-undersøkelse​ har god nøyaktighet ved meniskskader, men er ikke alltid nødvendig for å stille diagnosen.​

Behandling av meniskskader

Dersom du mistenker meniskskade bør du dra til legen. Umiddelbart skal du behandle skaden med det som kalles RICE-prinsippet. Dette er en engelsk forkortelse og står for:

 • ”Rest" - Beinet skal holdes i ro.

 • "Ice" - Is. Kneet skal nedkjøles.

 • "Compression" - Kompresjon med elastisk bandasje.

 • "Elevation" - Elevasjon. Benet skal holdes hevet.

RICE-prinsippet er utvidet og kalles nå også PRICEM-prinsippet. Utvidelsen står for:

 • P = Protection – Skaden må beskyttes.

 • M= Medication – Sørg for nødvendig medisinering.

Meniskskader som ikke går gjennom hele menisken kan bli bra av seg selv. Behandlingen er da opptrening og styrketrening av musklene rundt kneet.

Behandlingen er forskjellig om skaden befinner seg i ytre eller indre menisk. I den ytre menisken er det god blodforsyning. Derfor kan skader som sitter der repareres ved at den skadende delen sys på plass igjen. I den indre menisken er det ikke blodtilførsel, så der må den ødelagte delen fjernes.

Blir jeg bra etter en meniskskade?

​På kort sikt kan du bruke benet normalt og bli helt bra av en meniskskade, men en slik skade vil ofte skape problemer etter en tid. Dette skyldes at skaden fører til belastninger som kan skape problemer etter flere år.

En meniskskade som er sydd på plass, trenger en periode med ro før du utsetter kneet for vridningsbelastninger i idrett, minst fire til seks måneder.  Der hvor mindre deler av menisken er fjernet, vil du ofte kunne belaste kneet for fullt innen fire uker.

På lang sikt er resultatet av skaden mer usikker. En skade på den indre menisken mer alvorlig enn en skade på utsiden. Dette er fordi indre menisker har større betydning for stabiliteten i leddet. Derfor er det større sjanse for at kneet både blir mer ustabilt og utsatt for mer slitasje ved en slik skade.

Dersom hele menisken blir fjernet, er risikoen for artrose meget høy. Det er sjelden nødvendig å fjerne hele menisken.

En skade på den ytre menisken fører til økt belastning på brusken i kneet. Denne skaden gir økt risiko for artrose (slitasjegikt) på sikt, selv om den får optimal behandling. ​