Hjernerystelse hos barn

Det skal heldigvis mye til før barn får hjernerystelse. Barn tåler mye fordi knoklene og hjerneskallen er mykere enn hos voksne. Hjernerystelse er likevel en vanlig hodeskade hos barn og skal alltid tas alvorlig. De vanligste årsakene hos barn mellom 5 og 14 år er sports- og sykkelulykker.

Barn som slår hodet kan lett få hjernerystelse
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Oppsøk alltid lege ved mistanke om hjernerystelse

​Kontakt alltid lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig.

Oppsøk alltid lege eller legevakt hvis barnet har økende eller kraftig hodepine, gjentatte episoder med kvalme og brekninger eller forvirring.

Når bør jeg ringe 113?

Hvis barnet ikke kommer til seg selv eller er vanskelig å vekke, legger du barnet i stabilt sideleie for ​å sikre frie luftveier. Ring deretter 113 øyeblikkelig.​​

Symptomer og kjennetegn på hjernerystelse

​Typiske tegn på hjernerystelse er

  • kortvarig bevissthetstap (inntil 10–15 minutter)
  • kort periode med hukommelsestap før og etter skadeøyeblikket
  • forvirring (desorientert)
  • kvalme, eventuelt med brekninger og oppkast
  • hodepine
  • døsighet, tretthet
  • svimmelhet
  • nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjonsevne

Det er vanlig å oppleve noen av disse symptomene de første dagene etter skaden, men plagene vil forsvinne av seg selv i løpet av en ukes tid.

Behandling av hjernerystelse hos barn

​Det viktigste er hvile og overvåkning de første 24–48 timene. Barnet bør ligge med lett hevet hodeende. Hvis barnet må flyttes, bør barnet bæres i liggende stilling. Bli hos barnet og kontroller pust og bevissthet og prat rolig med det.

Den første natten bør du se til barnet hyppig, og vekke det hver 2.​–3. time.

TV, dataspill og lesing bør begrenses de første dagene til barnet føler seg bra. Barnet bør unngå sportsaktiviteter i inntil 1–2 uker etter skaden.

Ved plagsom hodepine kan barnet få smertestillende i form av reseptfrie paracetamol-preparater.