Elektrisk støt hos barn

Hvis et barn berører strømførende deler, eller metalliske deler som har kontakt med disse, kan barnet bli utsatt for en strømgjennomgang.

Barn kan få elektrisk støt ved å stikke strikkepinner inn i stikkontakter.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

 

Hvis barnet får støt

  • ​Dra ut et støpsel, slå av hovedbryteren eller koble fra hovedsikringen hvis du ikke umiddelbart kan bryte strømmen.
  • Fjern barnet fra det strømførende elementet øyeblikkelig
  • Det sikreste er å fjerne barnet uten å ta direkte i barnets kropp. Hendene dine må ikke være fuktige. Du kan for eksempel ta tak i barnets tørre klær og nappe det til deg, eller vikle et tørt tøystykke rundt hendene eller barnets kropp og dra det til deg.

Kontroller om barnet er våkent og puster.

  • Hvis barnet er våkent, og tilsynelatende ikke skadet: overvåk nøye og kontakt lege. Vurder eventuelt om 113 bør varsles.
  • Hvis barnet er bevisstløst, men puster: legg det på siden (sideleie​) for å sikre luftveiene og ring 113.
  • Hvis barnet er bevisstløst og har sluttet å puste: ring 113 og start hjerte​​- og ​lungeredning.

Forebygge elektrisk støt