Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Prematur/for tidlig fødsel

Det er vanskelig for leger å forutse hvem som vil føde for tidlig. Ved for tidlig fødsel er det mye som kan gjøres for å hjelpe barnet.

Fødsel før uke 37 kalles det for en prematur fødsel.

Noen for tidlig fødte barn legges i kuvøse for å gi barnet et rom med riktig temperatur, fuktighet og regulering av oksygen​​. Kuvøsen beskytter også mot smittestoffer​

Foto: Colourbox

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Et svangerskap varer vanligvis mellom 37 og 42 uker. Hvis fødselen skjer før uke 37 er fullendt, er det en for tidlig dvs. prematur fødsel. Prematur betyr egentlig "førmoden". På engelsk kalles det ofte preterm birth, altså fødsel før termin.​

Symptomer ved prematur fødsel

​Ved blødning fra skjeden, rier, nytilkomne smerter i ryggen eller dersom vannet går, tyder det på at fødselen er i gang. Hvis fødselen starter tidlig, trenger både mor og barn behandling på sykehus. Det er viktig å tilkalle hjelp med en gang.

Behandling ved prematur fødsel

Når fødselen først er i gang, kan den ikke stoppes. Det er imidlertid mulig å forebygge for tidlig fødsel og å forsinke forløsningen når den er i gang. Dermed kan barnet vokse litt til. Det gir også tid til å gi kortisonbehandling som kan øke hastigheten på barnets utvikling.

Behandling for å hindre for tidlig fødsel

Progesteron er et kvinnelig kjønnshormom som finnes naturlig i kroppen. Det kan tas som en stikkpille i skjeden eller som en injeksjon og kan forhindre for tidlig fødsel.

Studier har vist at ved behandling av kvinner som har hatt tidligere prematur fødsel, vil 36 av 100 kvinner som tok progesteron, føde for tidlig. Tallet var 43 av 100 når kvinnene fikk en placebo, altså en pille uten virkestoff. Progesteron forebygger også trolig for tidlig fødsel hos kvinner med kort livmorhals. Forskningen avdekket ingen alvorlige bivirkninger, men man kjenner ikke til om behandlingen kan gi bivirkninger på lang sikt.

En svak livmorhals, eller en insuffisient cervix, øker risikoen for for tidlig fødsel. Livmorhalsen, passasjen mellom livmoren og skjeden, klarer ikke å "holde på" barnet. En gynekolog kan forsøke å hindre dette ved å sy et bånd rundt livmorhalsen slik at den blir sterkere. Dette kalles cerclage. Forskningen på denne behandlingen viser blandede resultater, men de fleste studier trekker i retning av at det  var det litt mindre sannsynlig at kvinner fødte før uke 37 etter denne prosedyren. Cerclage fungerer best når behandlingen skjer tidlig i svangerskapet.

Bakterieinfeksjon i skjeden under svangerskapet øker risikoen for for tidlig fødsel. Antibiotika kan drepe bakteriene, men forskning viser at dette ikke forhindrer at fødselen starter for tidlig.

Tidligere ble det antatt at hvile og sengeleie sent i svangerskapet kunne forhindre for tidlige fødsler. I dag har forskning vist at dette ikke hjelper. Det kan faktisk øke noen kvinners risiko for å føde for tidlig.

Behandling for å forsinke fødselen

Hvis fødselen starter før uke 34, kan legene forsøke å utsette forløsningen. Dette gir barnet mer tid til å vokse.

En type legemidler som kalles kalsiumantagonister eller kalsiumblokkere, kan forsinke fødselen. Det skjer ved at de demper muskelsammentrekningene i livmoren. De ser ut til å virke bedre enn andre legemidler og gi færre bivirkninger. Behandlingen tas som tabletter.

Legemidler som kalles beta-agonister, har blitt brukt for å hindre sammentrekninger i livmoren. God forskning viser imidlertid at disse stoffene ikke fungerer så godt. De kan også gi sterke bivirkninger som brystsmerter, hjertebank, tung pust, kvalme og hodepine. De øker i tillegg pulsen hos barnet.

Hvis vannet går før uke 37 og dette skjer før fødselen starter, kan antibiotikabehandling gis. Antibiotika forhindrer at mikrober infiserer barnet etter at vannet er gått, og behandlingen kan også utsette fødselen opp til en uke slik at barnet modnes.  Antibiotika har ikke effekt hvis vannet ikke er gått.

Behandling for å beskytte barnet

Legen vil sannsynligvis anbefale en kortisoninjeksjon dersom fødselen starter før uke 34. Kortison fremskynder barnets lungeutvikling, og det er bra i livets oppstartfase. Hvis de tas mer enn 24 timer før barnet fødes, virker de best. Det finnes godt kunnskapsgrunnlag for å si at kortisonbehandling reduserer risikoen for tidlig død, lungesykdom og hjerneskader.

Noen leger anbefaler at for tidlige fødsler gjøres som keisersnitt. Det er imidlertid ikke nok forskning til verken å fraråde eller anbefale dette. Noe forskning viser at keisersnitt ikke gir noen helsegevinst for barna.

Hvordan går det med barnet?

Spedbarn som fødes etter uke 30, klarer seg som regel fint. De kan ha bruk for noen flere dager på sykehuset, men vil på lengre sikt ha like gode helseutsikter som barn født rundt termin.

Det fødes svært få spedbarn før uke 30. Dette kalles svært tidlig fødsel. Disse barna må ligge lengre på sykehus. Barna er underutviklet når de kommer til verden. Noen trenger pustehjelp fra en maskin. Barn som fødes svært tidlig kan få alvorlige helseproblemer. Det diskuteres i dag hvor tidlig det skal tilbys hjelp for å redde barn. Premature barn fødes i dag med fødselsvekt ned mot 500–1000 gram, og det er vanlig å forsøke å redde dem helt ned til uke 24.

Metoder for å redde barn ved for tidlige fødsler er stadig blitt mer raffinerte, men de kan ikke alltid forhindre at barn født svært tidlig ofte får alvorlige helseproblemer.