For tidlig fødsel (prematur fødsel)

For tidlig fødsel kan være farlig for den nyfødte, men det er mye man kan gjøre for å hjelpe barnet.

Fødsel før uke 37 kalles det for en prematur fødsel.

For tidlig født barn i kuvøse.

Foto: Colourbox

Et svangerskap varer vanligvis mellom 37 og 42 uker. Hvis fødselen skjer før uke 37 er fullendt, er det en for tidlig dvs. prematur fødsel. Prematur betyr egentlig "førmoden".

En prematur fødsel starter med premature rier. Noen ganger skjer dette fordi «vannet går», men ofte vet man ikke årsaken.  Risikoen for prematur fødsel øker dersom kvinnen:

  • Har hatt premature rier i tidligere svangerskap
  • Er gravid med tvillinger eller flerlinger
  • Røyker under graviditeten
  • Har en infeksjon
  • Er operert på livmorhalsen
  • Har kort livmorhals
  • Har abortert tidligere

Det er viktig å merke seg at ovenstående ikke tilsier at man vil føde for tidlig, men risikoen øker noe om man har en eller flere risikofaktorer.  Tilsvarende kan det hende at man føder for tidlig uten å ha noen av de kjente risikofaktorene.

Symptomer ved prematur fødsel

Tegn som tyder på at fødselen er i gang er

  • blødning fra skjeden
  • rier (takvise smerter i nedre del av magen og/eller ryggen)
  • at vannet går

Hvis fødselen starter tidlig, trenger både du og barnet behandling på sykehus. Det er viktig at du straks tar kontakt med lege, jordmor eller fødeavdelingen der du skal føde om du mistenker at fødselen er i gang.

På sykehuset kan de gjøre nærmere undersøkelser for å se om fødselen er nær forestående.

Behandling for å hindre premature rier

Det er vanskelig å forutse hvem som vil føde for tidlig. En sjelden gang prøver legene å forebygge for tidlig fødsel hos spesielt utsatte.

En svak livmorhals (insuffisient cervix) øker risikoen for prematur fødsel. Livmorhalsen, passasjen mellom livmoren og skjeden, klarer ikke å "holde på" barnet. En gynekolog kan forsøke å hindre dette ved å sy et bånd rundt livmorhalsen slik at den blir sterkere. Dette kalles cerclage.

Bakterieinfeksjon (vaginose) i skjeden under svangerskapet øker risikoen for prematur fødsel. Antibiotika kan drepe bakteriene, men det er fortsatt uklart om behandlingen forhindrer at fødselen starter for tidlig.

Tidligere ble det antatt at hvile og sengeleie sent i svangerskapet kunne forhindre for tidlige fødsler. I dag har forskning vist at dette ikke hjelper.

Behandling for å forsinke fødselen

Hvis fødselen starter før uke 34, kan legene forsøke å utsette forløsningen noen dager. Dette gir barnet mer tid til lungemodning og vekst.

Tokolytiske legemidler (nifedipin og atosiban), kan forsinke fødselen. Det skjer ved at de demper muskelsammentrekningene i livmoren. Man vil også vurdere å overflytte den fødende til et stort sykehus med spesialkompetanse.

Behandling for å beskytte barnet

Et viktig tiltak ved for tidlig fødsel er å gi mor medisin (kortisonbehandling) som kan gi økt modning av lungefunksjonen til barnet. Det anbefales at den gravide får kortisoninjeksjoner dersom fødselen starter før uke 34. 

Det gis to injeksjoner med ca. 12-24 timers intervall mellom hver injeksjon. Hvis injeksjonene gis mer enn 24 timer før barnet fødes, virker de best. Det finnes godt kunnskapsgrunnlag for å si at kortisonbehandling reduserer risikoen for død, lungesykdom og hjerneskader hos barnet.

Ved vannavgang før 37 uker kan det være tegn på at fødselen er i gang. Dersom du ikke går i fødsel vil du bli behandlet med antibiotika for å forebygge infeksjon hos barnet eller i livmoren. Antibiotikabehandling kan også utsette fødselen.

Noen for tidlig fødte barn legges i kuvøse for å gi barnet et rom med riktig temperatur, fuktighet og regulering av oksygen​​. Kuvøsen beskytter også mot smittestoffer​.

Hvordan går det med barnet?

​Spedbarn som fødes etter uke 32, klarer seg som regel fint. De kan ha bruk for noen flere dager på sykehuset, men vil på lengre sikt ha like gode helseutsikter som barn født rundt termin.

Det fødes få spedbarn før uke 32. Disse barna må ligge lenger på sykehuset. Barna er underutviklet når de kommer til verden. Noen trenger pustehjelp fra en maskin. Det diskuteres jevnlig hvor tidlig det skal tilbys hjelp for å redde barn. Premature barn fødes i dag med fødselsvekt ned mot 500–1000 gram, og det er vanlig å forsøke å redde dem helt ned til uke 23- 24.

Metoder for å redde barn ved for tidlige fødsler er stadig blitt mer effektive, men de kan ikke alltid forhindre at barn født svært tidlig ofte får alvorlige helseproblemer.