Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt.

Gravid kvinne som er trist
Foto: © Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Å føle utrygghet eller en viss grad av frykt før fødselen er normalt. En fødsel innebærer både smerte og tap av kontroll. Det er en vanlig og naturlig reaksjon å være redd for det som er ukjent. 

For noen blir denne redselen så omfattende at den overskygger alt annet. Frykten kan prege svangerskapet slik at du mister gleden over å være gravid. Denne formen for engstelse er ikke hensiktsmessig og kalles fødselsangst. 

​​Fødselsangst kan gi søvnvansker, konsentrasjonsvansker og påvirke dagliglivet i så stor grad at den hemmer deg i ditt daglige liv.

Kvinner som får fødselsangst trenger ikke i utgangspunktet å ha angst eller depresjon, ​selv om noen har det.  

Opptil 20 prosent av alle gravide har fødselsangst, og dette resulterer i mange keisersnitt. Begrepet fødselsangst er imidlertid ikke entydig og det er viktig å prøve å finne ut mer om de bakenforliggende faktorer.​​

Hva skyldes fødselsangst?

​Selv om vi vet for lite om dette, kan fødselsangst ha mange ulike årsaker, som for eksempel:

 • frykt for å miste kontrollen

 • angst for det ukjente

 • redsel for smertene

 • frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet

 • ulike belastninger, enten i nåtid eller fortid

 • tidligere overgrep eller krenkelser

 • tidligere vonde sykehusopplevelser

 • tidligere fødsler som har vært vanskelige

Noen ganger lagrer kroppen opplevelser som har blitt fortrengt, men som i en sårbar fase som graviditeten kan komme til overflaten. Andre ganger kan årsaken til fødselsangst ikke forklares. 

Hvor kan du få hjelp med fødselsangsten?

​De aller fleste som opplever fødselsangst får det bedre hvis de får hjelp. Snakk med jordmor eller lege så tidlig som mulig, for å finne ut hva som kan være den beste hjelpen for deg​.​ 

De fleste sykehus tilbyr oppfølging for gravide med fødselsangst. Gjennom samtaler på poliklinikken kan du få hjelp til å sette ord på frykten, og forsøke å bearbeide noe av det som ligger til grunn for den. Målet er at du skal oppleve det som trygt å føde, og at fødselen skal bli en så positiv opplevelse som mulig.​

​​​​​God​ informasjon, kunnskap og hjelp til å utarbeide en fødselsplan (ønskebrev), gir deg mulighet til å kunne påvirke fødselssituasjonen.

Temaer som kan være aktuelle å snakke om:

 • Rutiner på fødeavdelingen

 • Smertelindring

 • Fødestillinger

 • Hvem skal være tilstede under fødselen?

 • Vaginal fødsel eller keisersnitt?

Prøv å sette ord på hva du er mest redd for og vær så konkret som mulig. Da er det lettere å gi deg den hjelpen du trenger. Du må gjerne ha med partneren din på samtalene. Du kan få hjelp med fødselsangst og jo tidligere du kommer til samtale jo bedre er det.​​​​