Fastlege

Lær mer om fastlege, bytte av fastlege, egenandel ved fastlegebesøk og fastlegekontakt via helsenorge.no.

Bytte av fastlege

Få oversikt over ledige fastleger. Du kan bytte inntil to ganger per kalenderår.

Forbered deg til timen

Se hvordan du best kan forberede deg til time hos fastlegen.

Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel.

Kontakt fastlegen

Hvis legen din tilbyr digitale tjenester via helsenorge.no, kan du logge inn på siden og bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon eller kontakte legekontoret.

Rett til fastlege

Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.