Sex etter fødselen

I tiden etter fødselen kan både den seksuelle aktiviteten og lysten bli mindre enn ellers, på grunn av trøtthet og en forstyrret døgnrytme. Det trenger imidlertid ikke å føles slik.

Lysten på sex for et par etter fødselen kan være mindre
Foto: Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​For kvinnen kan skjeden føles vid, tørr og øm etter fødselen. Av hensyn til infeksjonsfare, kan det være klokt å vente med å ha vaginalt samleie til blødningene etter fødselen har stoppet. 

Det anbefales å bruke kondom så lenge blødningen pågår eller de seks første ukene etter fødsel.​

Kvinner som ammer får som regel  ikke normale menstruasjoner før ammeperioden er slutt. Husk at eggløsning skjer før den første menstruasjonen kommer tilbake, slik at du kan bli gravid uten å ha fått den første blødningen etter svangerskapet. Jordmødre og leger kan tilby etterfødselssamtaler med prevensjonsveiledning.

Glidemiddel ved tørr skjede

Dersom skjeden føles tørr i forbindelse med samleie, noe som er svært vanlig og særlig dersom man ammer, kan det være en idé å bruke glidemiddel. Ved bruk av kondom må glidemiddelet være vann- eller silikonbasert – oljebasert glidemiddel kan ødelegge kondomet.

Mange kvinner føler at amming forsterker deres kvinnelighet og seksualitet. Noen opplever et seksuelt overskudd og har et godt samliv i denne tiden. 

P-piller og amming

​Helsepersonell har tradisjonelt vært tilbakeholdne med å anbefale enkelte p-piller (kombinasjonspreparater) til ammende mødre, fordi østrogener kan redusere melkeproduksjonen og endre sammensetningen av melken, i tillegg til at små mengder steroid går over i morsmelk.

Det er imidlertid flere andre prevensjonsmetoder som fint lar seg kombinere med amming og som gir høyere sikkerhet mot uønsket graviditet. Ta kontakt med lege, jordmor eller helsesykepleier for mer informasjon om dette.

Minipiller og amming

​Minipiller (gestagenpreparater) anbefales ikke som førstevalg dersom kvinner som ammer trenger eller ønsker hormonell prevensjon. Årsaken er risikoen for brukerfeil fordi minipiller må tas på samme tidspunkt hver dag. Det er kun noen timers «slingringsmonn», noe som ofte passer dårlig med en ustabil døgnrytme hos det nyfødte barnet og moren.

For å hindre eventuelle effekter på det nyfødte barnet er det anbefalt å vente 6 uker etter fødsel eller keisersnitt før man begynner med minipiller.

Andre gode prevensjonsalternativer

Andre alternativer som anbefales er kondom, p-sprøyte, p-stav, hormonspiral og kobberspiral (et alternativ til den som ikke kan eller vil utsettes for hormoner). 

Hormonspiral og kobberspiral bør ikke settes inn før 10–12 uker etter fødsel/keisersnitt, men kan eventuelt settes inn tidligere av kyndig helsepersonell. ​

Helsesøstre og jordødre har mulighet til å skrive ut samtlige prevensjonsmidler til alle kvinner over 16 år. De som har fått opplæring i dette kan i tillegg sette inn p-stav og spiral.