Oppfølging i barseltiden

Barseltiden er perioden fra barnet er født til omtrent seks uker etter fødselen. Foreldre og barn har krav på oppfølging etter fødselen.

Bilde av en baby på skulderen til sin mor
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Oppfølgingen i barseltiden vil avhenge av

  • hvordan dere takler ansvaret for barnet

  • hvor raskt ammingen kommer i gang

  • hvor raskt barnet går opp i vekt

  • inngrep og komplikasjoner i forbindelse med fødsel, som kan forlenge barseloppholdet og kreve ekstra oppfølging

Oppfølgingen etter hjemkomst

Når dere forlater sykehuset, skal dere ha en avtale om oppfølging. Sykehuset har ansvar for å gi beskjed til helsestasjonen, fastlegen og jordmortjenesten om at mor og barn reiser hjem. Dere skal også vite hvem dere selv kan kontakte dersom det er behov for støtte og hjelp utover den avtalte oppfølgingen.

Du som har fått barn, bør få et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du bør også få besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Helsestasjonen gir også tilbud om oppfølging av barnet for å forebygge sykdom. Dette skal skje etter et fast program.

Foreldre og barns rettigheter

Som brukere av helsetjenesten skal deres ønsker og beslutninger møtes med respekt og forståelse. Dere har krav på å bli behandlet med verdighet, omtanke og vennlighet.

Mor og barn regnes her som pasienter, mens barnets far eller mors partner regnes som pårørende.

Dere skal oppleve at religiøse, etniske og kulturelle behov blir tatt hensyn til. Konkret informasjon skal tilpasses deres behov og kunnskaper. Ved språkproblemer skal helsetjenesten benytte kvalifiserte tolker. Både tolker og helsepersonell har taushetsplikt.

Informasjonen skal være tilstrekkelig til at dere som foreldre er i stand til å ta beslutninger om forhold som angår helsen til barnet eller morens personlige helsebehov og ønsker.

Be om hjelp, og still spørsmål

​Den viktigste informasjonen som helsepersonell mottar om mor, barn og familien, er de opplysningene dere gir selv. For å gi riktig hjelp og behandling er helsepersonellet også avhengig av at dere stiller spørsmål dersom dere er usikre. Før en samtale kan dere notere ned spørsmål som dere ønsker å stille.

Noen ganger passer det at dere får informasjon eller undervisning i grupper sammen med andre foreldre. Privat og personlig informasjon får dere i én-til-én-samtaler. I tillegg til samtaler kan dere be om å få skriftlig informasjon.