Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Mor og far/partner etter fødsel

Foreldre vil oppleve den første tiden forskjellig. Noen kan føle seg veldig rolig og trygg. Hvis du/dere er urolig og usikker, ta kontakt med helsesøster eller fastlegen. Det kan hjelpe å stille spørsmål om det dere er bekymret for.

Bilde av ei mor som ammer et barn
Foto: Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som foreldre er det viktig at dere støtter hverandre på en omsorgsfull måte og finner en hensiktsmessig måte å organisere det praktiske arbeidet i familien.

De fleste kvinner kan forvente en normal barseltid. I den første tiden etter fødselen på føde-/barselavdelingen og ved hjemmebesøk og kontroll på helsestasjonen vil helsepersonell vurdere:

 • ammingen/ernæringen av barnet

 • vannlating, blødningsmengde fra skjeden, livmorens størrelse, fødselsrifter

 • mors allmenntilstand

 • omsorgen og ivaretagelsen av barnet

Det er vanlig å oppleve følelsesmessige svingninger og nedstemthet den første tiden. Dersom dette fortsetter, er det nødvendig at dere tar kontakt med fastlegen for å få hjelp.​​​​​​​​​​

Vanlige problemer etter fødselen

De fleste kvinner har noen kroppslige og følelsesmessige plager selv etter en normal fødsel, men enkelte er kanskje ikke forberedt på de fysiske og psykiske forandringene. Det er individuelt hvordan en opplever disse plagene, men etter en tid går de fleste av dem over av seg selv. Her er noen vanlige plager etter fødselen:

 • svie og vanskeligheter med å tisse

 • smerte og ubehag i området rundt urin-, skjede- og endetarmsåpning

 • treg avføring​

 • lekkasje av urin og/eller avføring

 • lavt eller svingende stemningsleie

 • vedvarende tretthet

 • ryggsmerter

 • brystspreng og såre brystvorter

​Dersom du er bekymret eller urolige eller plagene varer ved, bør dere snakke med jordmor, lege eller helsesøster. Det finnes lindring og hjelp for de fleste plagene.​

Søvn og hvile etter fødselen

​Søvn og hvile kan bli avbrutt av barnet som søker trøst og mat. Det er vanlig med et underskudd på søvn og hvile etter fødselen. Når mor har behov for hvile, kan far/partneren eller personalet se etter barnet under oppholdet på sykehuset. 

Noen har erfaring med at det kan være klokt å hvile når barnet sover, også på dagtid. Hjemme kan det være bra for mor og barnet å ha en annen voksen person i huset for å få avlastning og hjelp den første tiden.

Komplikasjoner for mor etter fødsel

Kvinner som har hatt komplikasjoner i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen, får oppfølging enten av fastlegen eller av spesialister på sykehuset.

Noen få kvinner som har hatt en normal fødsel, kan få symptomer på alvorlig sykdom. Ta kontakt med helsetjenesten dersom noen av disse symptomene oppstår:

Du/dere skal vite at helsepersonell skal ta imot alle henvendelser fra kvinner som har født, gjøre en vurdering av situasjonen og iverksette tiltak dersom det er nødvendig.

Samtaler med helsepersonell etter fødselen

I den første samtalen får dere en konkret plan for de første døgnene etter fødselen. Planen omfatter det som er viktigst i denne tiden:

 • amming / annen ernæring og sovestilling

 • mors og barnets helse

 • stell av det nyfødte barnet​

 • kosthold, hvile, hygiene og søvn

 • deres forventninger, tilknytning og delaktighet, søsken

 • avdelingens rutiner og tilbud

Den andre samtalen før hjemreise fra føde-/barselavdelingen omfatter en del av de samme temaene som er nevnt ovenfor. I tillegg skal du få opplysninger om:

 • hvor dere kan henvende dere ved behov for hjelp og støtte, råd og veiledning – når som helst på døgnet (helsestasjon, barsel- og/eller ammepoliklinikk), kontakttelefon og -sted

 • hjemmebesøk

 • timeavtale hos fastlege eller sykehus ved behov for ekstra oppfølging

Etterfødselssamtale er et tilbud hvor dere får snakke med jordmoren eller legen som var ansvarlig ved fødselen. Dersom det ikke er mulig, kan annet helsepersonell snakke med dere. I denne samtalen går dere gjennom fødselens forløp og mors opplevelse. Samtalen kan finne sted en av dagene etter fødselen eller på et senere tidspunkt.​​​​​​

Prevensjon etter fødsel

​Det er mulig å bli gravid på nytt allerede få uker etter fødselen. Dere kan få informasjon av helsepersonell om prevensjon. Mor kan få tilbud om en gratis etterkontroll hos fastlege eller jordmor fire–seks uker etter fødselen. Etterkontrollen bestiller du selv.