Krybbedød – SIDS

Krybbedød er en tilstand der et barn dør plutselig mens det sover, uten at man finner noen årsak. Krybbedød kalles også plutselig spedbarnsdød eller Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Krybbedød skjer svært sjeldent etter at barnet er eldre enn seks måneder gammelt.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Krybbedød inntrer uten forvarsel, ofte når man tror barnet sover. Det kan skje når barnet sover i sengen sin, i en barnevogn eller i foreldrenes armer.

Barn som dør ved plutselig spedbarnsdød viser ingen tegn til å ha smerter eller være under stress. Det er ingen symptomer eller varselsignaler i forkant.

Det er helt naturlig for foreldre som opplever å miste et barn å føle sterk fortvilelse og sorg, men det er viktig å ikke klandre seg selv. I de fleste tilfeller av krybbedød vil man aldri finne årsaken.

Hva kan du gjøre for å redusere risikoen for krybbedød?

Røykefritt innemiljø

Det viktigste du kan gjøre er å unngå røyking inne. Forskning viser at opptil 25 av 100 tilfeller av krybbedød kan skyldes passiv røyking.

Ikke røyk om du er gravid. Krybbedød er mer vanlig dersom moren røykte under graviditeten. Om du ikke klarer å stumpe røyken, bør du kun røyke ute. Snakk gjerne med legen om røykeslutt dersom du synes det er vanskelig. Offentlige kampanjer for å beskytte barnet mot røyk i luften har gitt nedgang i antall tilfeller av krybbedød.

Soverutiner

Barnet skal sove på ryggen. Barnet må ikke legges på siden, for da kan det rulle over på magen.

Forskning viser at antall krybbedødsfall er redusert i land der foreldrene rådes til å legge barn til å sove på ryggen. I Norge ble antall krybbedødsfall redusert etter en nasjonal opplysningskampanje. Antall krybbedøde falt fra 2,3 per 1000 spedbarn før kampanjen, til 0,6 per 1000 spedbarn etter kampanjen.

Andre forhåndsregler:

  • Ikke sov i samme seng som barnet. Samsoving øker risikoen for krybbedød.

  • La barnets seng stå på foreldrenes rom de første seks månedene.

  • Amme barnet om mulig. Det stimulerer immunforsvaret.

  • Hold myke gjenstander, som puter og kosedyr, ute av barnets seng.

  • Følg vaksinasjonsprogrammet på helsestasjonen.

  • Smokk er ikke farlig og kan trygt brukes.

Pustealarmer (respirasjonsmonitorer)

Det finnes «pustealarmer» som overvåker barnets pust. Det kan anbefales til barn som har en medisinsk tilstand der pusten (respirasjonen) er påvirket. Sykehus låner også noen ganger ut madrasser som overvåker pusten (apnémadrasser) til foreldre som tidligere har mistet et barn i krybbedød.

Det er ingen garanti for at en respirasjonsmonitor kan redusere risikoen for krybbedød. Leger vil av den grunn vanligvis ikke anbefale det.

Oppfølging etter krybbedød

Foreldre som har mistet et barn i krybbedød trenger mye støtte. Det er helt naturlig å føle sorg, og mange foreldre føler seg skyldige og tenker at de burde ha gjort noe annerledes.

Det er mulig å få samtaleterapi, råd og praktisk hjelp. Det kan finnes støttegrupper i ditt distrikt – prat med legen om dette. Mange foreldre synes det hjelper å snakke med andre som har vært i samme situasjon.