Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Fødselsmelding og farskapserklæring

Etter at sykehuset har sendt en melding til folkeregisteret om at du har født barnet ditt, vil barnet få tildelt et eget personnummer. Ugifte foreldre må huske på å registrere farskapserklæring.

Fødsel - mor og baby
Foto: Peter Eriksson / Johnér Bildbyrå AB

Fødselsmelding

Etter at barnet ditt er født, sender sykehuset en elektronisk melding om fødselen til folkeregisteret. Der blir det automatisk opprettet et fødselsnummer til barnet. Folkeregistret ligger under Skatteetaten. Fødselsmelding skal gis for alle levende fødte barn og for dødfødte etter minst 28 ukers svangerskap.

Dersom en eller begge foreldre tilhører en menighet eller et trossamfunn, sender sykehuset fødselsmelding dit etter fødselen. Dette er informasjon de ofte henter fra helsekortet. Det skal også meldes om registrert trossamfunn til morens bostedskommune.

De fleste sykehus gir dere en kopi av helsekortet sammen med fødselspapirene (informasjon om fødselen). Om dere ikke får disse papirene, kan dere be om det.

Erklæring av farskap/medmor

Hvis barnets mor og far er gift med hverandre ved fødselen, registreres han automatisk som barnets far (den såkalte pater est-regelen) i folkeregisteret. Er moren gift med en kvinne, regnes hun som barnets medmor. Det forutsettes at hun har samtykket til befruktningen, og det må ha vært assistert befruktning. Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for barnet.

Dersom mor ikke er gift med barnets far, vil farskapet vanligvis fastsettes ved at moren oppgir navnet på faren, som så erklærer farskapet. Hvis hun ikke oppgir navnet på barnets far, og en mann erklærer farskapet, må hun først godta erklæringen før den er gyldig.

Far, eller mors kvinnelige samboer, kan erklære farskap/medmorskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen. Det er lurt å gjøre dette før fødselen, ellers vil det ikke komme med på fødselsmeldingen til folkeregisteret og må ettersendes. Det kan ta opp til 8 uker å få dette registrert hos folkeregisteret. I mellomtiden vil det stå ukjent far registrert på barnet. 

Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på et skjema fra NAV. Far/medmor må møte personlig, samt vise legitimasjon hos en av disse instansene:

  • lege eller jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • skattekontor
  • NAV-kontor
  • dommer
  • norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Foreldre som bor sammen når farskapet fastsettes, får også automatisk felles foreldreansvar.

Dersom foreldrene ikke bor sammen når farskapet fastsettes, har moren foreldreansvaret alene. Foreldrene kan imidlertid avtale felles foreldreansvar, enten i forbindelse med farskapserklæringen eller ved egen avtale om dette til folkeregisteret.

Fødselsattest

​En stund etter at barnet er født, får dere et brev fra folkeregisteret om hva barnet skal hete. Dette vil føres opp på barnets fødselsattest. Etter at barnets navn er registrert, blir fødselsattesten sendt i posten til foreldrene.

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Hvem kan få fødselsattest?

  • Personer som er født i Norge og er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge etter 2. desember 1946
  • Personer som er født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
  • Personer som er adoptert i Norge
  • Personer som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 (under visse forutsetninger)