Fødselsdepresjon

En fødselsdepresjon er en depresjon som inntreffer i forbindelse med fødselen. Depresjoner som oppstår i forbindelse med graviditet og fødsel skiller seg ikke vesentlig fra andre depresjoner og behandles på samme måte.

Det er ikke uvanlig å føle seg nedstemt eller deprimert etter en fødsel.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​Å få barn er noe av det største som kan skje i livet. Samtidig er det ikke uvanlig å bli nedstemt eller deprimert i forbindelse med en fødsel.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Når lykkefølelsen uteblir, kan mange føle skyldfølelse og skam. Noen ganger er nedturen forbigående, andre ganger utvikler den seg til å bli en mer alvorlig depresjon. Det er viktig at du så tidlig som mulig snakker med noen du stoler på om hvordan du opplever situasjonen din og det som plager deg.

Tidspunktet for depresjonen er spesielt, ettersom den oppstår i tiden rundt fødsel. Behandling uten legemidler, slik som støttesamtaler, styrking av sosialt nettverk og psykoterapi, er derfor viktigere enn ellers.

Depresjonen kan variere i alvorlighetsgrad, fra lettere til en mer alvorlig depresjon.

Depresjon i svangerskapet

Rundt en tredel av alle fødsels- og barseldepresjoner starter under graviditeten. Selv om nedstemthet og depresjon er minst like vanlig i slutten av svangerskapet som etter fødselen, har svangerskapsdepresjon ikke fått samme oppmerksomhet som depresjon i barselperioden.​

Tegn på fødselsdepresjon og depresjon i graviditeten

Symptomer på fødselsdepresjon er de samme som for en vanlig depresjon. ​

Du bør oppsøke hjelp dersom du

  • er likegyldig til å amme og stelle barnet ditt

  • er ufølsom for barnets signaler og behov

  • har vonde tanker og fantasier om å miste kontrollen og å skade deg selv og barnet ditt

  • mangler initiativ eller evne til å glede deg

  • er irritert eller nedstemt, med varierende humør

  • er lei deg, sint, gråter lett og alt føles vanskelig

Hvor kan du få hjelp?

​Snakk med lege eller helsesøster så tidlig som mulig. De kan hjelpe deg med å finne ut hva som kan være den beste hjelpen for deg og barnet ditt. De som har hatt depresjon tidligere i livet eller under graviditeten, er mer utsatt for fødselsdepresjoner. 

Har du vært psykisk syk tidligere, skal du tilbys tettere oppfølging under og etter svangerskapet.

Barseltårer

​​I dagene etter en fødsel opplever mange mødre å bli lettere beveget og å gråte mer enn de pleier. Ofte kalles dette for barseltårer. Dette er en helt normal og forbigående følelsesmessig tilstand som opptrer hos 50-80 prosent av alle nybakte mødre, og som varer i to-tre døgn. Man regner med at barseltårer først og fremst skyldes hormoner.

Du kan også oppleve barseltårer som en reaksjon på utmattelse etter en periode preget av spenning og uro, både for fødselen og for om barnet er friskt. Søvnmangel kan også bidra.