Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Informasjon om amming på fremmedspråk

Menneskemelk er naturlig nok den beste maten for et menneskebarn, og bedre enn noen erstatning. Det er derfor viktig at du ammer barnet ditt.

Brystmelk er den beste maten for et spedbarn.
Foto: iStockphoto

Fordeler med morsmelk

​Morsmelkens sammensetning og mengde er tilpasset barnets behov. I tillegg til å dekke barnets næringsbehov, inneholder morsmelken en rekke stoffer som blant annet beskytter barnet mot infeksjoner. 

Hvis mulig, bør barnet få morsmelk frem til ca 6 måneders alder. Ammingen bør opprettholdes hele det første leveåret. Hvis du og barnet trives med ammingen, kan du gjerne amme utover det første leveåret. Morsmelken er verdifull for barnet også etter at det har fylt ett år.

Noen barn kan ha behov for fast føde før 6 måneder, men introduksjon bør skje tidligst ved 4 måneders alder.

Snakk med din helsestasjon

Det kan være vanskelig å amme for første gang. Dersom du syntes dette er vanskelig bør du snakke med din helsestasjon eller helsesøster, og be om tolk ved behov. Du kan også ringe ammehjelpen og få ammerådgivning gratis på telefon dersom du ønsker hjelp til amming. ​

Her finner du informasjon om amming på ulike språk

Under kan du i tillegg laste ned UNICEFS brosjyre (pdf) om amming på ulike språk: