Egenandeler for helsetjenester

Finn ut hvor mye du skal betale i egenandeler for behandling og andre helsetjenester før du får frikort.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​Egenandeler er betaling som inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du kan også lese mer om frikort på denne siden: Frikort for helsetjenester.

I mange tilfeller må du ut med en egenbetaling i møtet med offentlige behandler og tjenesteytere som ikke teller med i opptjeningen til frikort. Vi omtaler ikke slik egenbetaling på denne siden.

Frikort egenandelstak 1Frikort egenandelstak 2

Egenandeler fra

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept

Egenandeler fra

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF
Egenandelstak: 2460 kroner (for 2020)Egenandelstak: 2176 kroner (for 2020)

 

Egenandeler hos behandlere

Egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), laboratorier og røntgeninstitutt og medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Egenandeler hos fysioterapeut, tannlege, visse opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet, teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. 

Egenandel hos fysioterapeut

Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister)185 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut131 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter40 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster​13 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​174 kroner

 

63 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​131 kroner

 

 

42 kroner

​30 minutter gruppebehandling​59 kroner
​60 minutter gruppebehandling​102 kroner
​90 minutter gruppebehandling​147 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

 

Les mer på siden «Egenandeler hos fysioterapeut».

Egenandeler hos lege

LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt155 kroner262 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin204 kroner311 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt209 kroner334 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin245 kroner370 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist351 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud56 kroner
Laboratorieprøver55 kroner
Røntgen250 kroner

​E-konsultasjon, tillegg for spesialist i allmennmedisin

​155 kroner

 49 kroner

​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist​66 kroner

 Les mer på siden «Egenandeler hos lege».

Egenandeler på sykehus/poliklinikk

 Eigendelstakstar på poliklinikkSats 
Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist375 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking267 kroner

 Les mer på siden «Egenandeler på sykehus/poliklinikk».

Egenandeler hos psykolog

Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time)375 kroner
Sesjon 1,5 time563 kroner
Sesjon 2 timer750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer563 kroner

 Les mer på siden «Egenandeler hos psykolog».

Egenandel hos tannlege

Det er bare to utvalgte behandlingsformer hos tannlege der egenandelene inngår i opptjeningen til frikort:

• Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve
• Behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker. Les mer på siden «Hvem betaler tannlegeregningen din?».

Egenandeler ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

Opphold ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner Egenandel
Opphold i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn150 kroner

Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet

Opphold ved behandlingsreiser til utlandetEgenandel
Per døgn126 kroner

Egenandeler for pasientreiser

Du må betale en egenandel ved hver enkelt pasientreise, hvis du ikke har frikort for helsetjenester. Egenandelen må betales hver vei.

Les mer på Pasientreiser sin side om egenandeler og satser.

Har du har reiseutgifter til annen behandling? Les mer på siden «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rekreasjonsopphold». Disse utgiftene teller ikke med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.