Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Spørsmål og svar om e-resept

Her finner du en rekke spørsmål med svar på ting du kanskje lurer på om e-resept.

Foto: Direktoratet for e-helse

​​1. Kan jeg velge mellom e-resept og papirresept?

Legen skal som hovedregel bruke e-resept. Du får papirresept hvis du planlegger å hente varen på et apotek/bandasjist i utlandet.

2. Hvor kan jeg hente varen?

​Alle apotek og de fleste bandasjister i Norge kan ekspedere e-resepten din.

3. Hvor blir e-resepten min lagret?

E-resepten blir lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren. Resepten blir slettet én måned etter at den er ferdig ekspedert. Når resepten er utgått på dato, blir den slettet med det samme. Se også spørsmål 17 om kjernejournal.

4. Før fikk jeg varene tilsendt. Hvordan blir dette nå?

Apoteket eller bandasjisten du bruker, får beskjed fra legen om å håndtere e-resepten. Når du trenger mer, ringer du selv apoteket eller bandasjisten.

5. Må jeg vise legitimasjon ved utlevering?

Utleverer skal påse at korrekt legemiddel/vare utleveres til korrekt person. Det er derfor en del av rutinene til apotek å be om legitimasjon hvis du ikke er kjent for apotekpersonellet. Dette gjelder både ved utlevering av legemidler/varer og ved utlevering av informasjon om resepter fra apotek.

Ved låst resept må man ha med reseptens referansenummer.

6. Kan andre hente varen for meg?

Ja, men husk at apotekets rutiner tilsier at personen som henter for deg må vise egen legitimasjon dersom vedkommende ikke er kjent for apotekpersonellet. I tillegg kreves det fullmakt og kopi av din legitimasjon.

Kravet om fullmakt gjelder ikke:

  • dersom det hentes for egne barn under 16 år.

  • dersom det er pleie- og omsorgstjenesten (PLO) som henter og det fremvises ansatt-ID.

Apotekansatt helsepersonell kan avvike fra kravet om legitimasjon og fullmakt ved utlevering av legemiddel dersom det anses som nødvendig av pasientsikkerhetsmessige hensyn.

7. Kan jeg få flere utleveringer på en e-resept?

Ja, det fungerer på samme måte som med papirresepter. Legen bestemmer hvor mange utleveringer resepten skal gjelde for.

8. Hvordan får jeg oversikt over e-reseptene mine?

Du kan få oversikt over gyldige e-resepter med tjenesten Mine resepter på helsenorge.no. Legen kan også gi deg en utskrift over alle legemidler og varer du bruker, så sant legen også har informasjon fra andre leger som har skrevet resept til deg. I tillegg, kan du få utskrift over de gyldige e-reseptene dine  på apoteket eller hos bandasjisten, dvs. de som har gjenstående utleveringer.

9. Hva er en låst resept?

En låst resept er ikke synlig når helsepersonell søker i Reseptformidleren med fødselsnummeret ditt.

Låst resept har et eget referansenummer som du oppgir i stedet for fødselsnummer.

Legen bruker låst resept hvis du ber om det og du får referansenummeret på en utskrift.

Dersom du skulle miste referansenummeret, kan du finne det igjen ved å bruke nettjenesten Mine resepter, eller ved å kontakte den samme legen for å få det på nytt. Du får automatisk låst resept hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Se også spørsmål 17 om kjernejournal.

10. Kan legen se alle reseptene mine?

Legen kan se resepter som legen selv har skrevet til deg. Du kan også gi samtykke til at legen får se e-resepter du har fra andre leger. En låst resept vil bare være synlig for de som får reseptens referansenummer. Du får automatisk låst resept hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Se også spørsmål 17 om kjernejournal.

11. Hvorfor er det nyttig for legen å se alle reseptene mine?

Legen må vurdere om du får riktig legemiddelbehandling. Da er det viktig at legen får full oversikt over reseptene dine. Når du har fått utlevert vare på apoteket eller hos bandasjisten, kan det gå melding om dette til fastlegen din. Det gir enda bedre oversikt, men forutsetter samtykke fra deg. For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du før har gitt samtykke. Du får automatisk låst resept hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Se også spørsmål 17 om kjernejournal.

12. Kan den ansatte på apoteket se alle e-reseptene mine?

Ja, men bare for å betjene deg i apoteket eller sende medisinene. Den ansatte vil først få opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og kan deretter laste ned den aktuelle resepten. Alle søk og andre handlinger i reseptdatabasen blir loggført. På den måten kan du også selv se hva som er gjort med resepten, hvis du bruker tjenesten Mine resepter. Dersom du har mistanke om at noen urettmessig har sett på reseptene, kan du ta kontakt med Direktoratet for e-helse.

Bandasjister kan ikke se resepter på legemidler. Hos legen kan du be om "låst resept". Da får resepten et referansenummer og vil ikke komme fram på listen over e-resepter.

13. Hvordan går jeg frem ved mistanke om urettmessig utlevering av opplysninger i "Mine resepter"?

Hvis du mistenker at noen har snoket i dine resepter, kan du sende inn et skjema hvor du forklarer hvilken aktivitet fra innsynsloggen du reagerer på.

Oppslagene som er gjort vises i innsynsloggen under «Mine resepter» på helsenorge.no. Apotek og bandasjist må ha tjenstlig behov for å gjøre oppslag i dine resepter.

Skjemaet finner du her: Mistanke om urettmessig utlevering av opplysninger i «Mine resepter» (snoking) (pdf)

14. Er e-resept trygt?

Ja, e-resept oppfyller strenge nasjonale krav til trygghet og personvern. En e-resept er bare tilgjengelig for de som behandler den. Systemet loggfører hvem som søker fram resepten og hva som blir gjort med den. Du kan bli bedt om å vise legitimasjon, både ved utlevering av varer og når du ønsker utskrift. Ved utlevering av sterke smertestillende eller beroligende legemidler som kan misbrukes, skal du vise legitimasjon. Du får automatisk låst resept hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Se også spørsmål 17 om kjernejournal.

15. Koster e-resept noe?

Nei, du betaler ikke mer enn før når du får e-resept i sammenheng med konsultasjon hos legen. Fornyer du resepten uten legetime, er resepten gratis og du kan gå direkte til apotek eller bandasjist.  
Hvis du ønsker å bruke tjenesten Mine resepter til å få oversikt over e-reseptene dine, må du ha elektronisk ID. Elektronisk ID kan det koste noe å skaffe seg. Å bruke Mine resepter er gratis. Se sikkerhet og pålogging for mer informasjon.

16. Hva koster det å skaffe seg elektronisk ID?

Elektronisk ID leveres av BankID, Buypass og Commfides. Du velger selv én av disse.

Det er leverandørene av elektronisk ID som bestemmer prisene på de ulike løsningene. Når det gjelder BankID, er det hver enkelt bank som bestemmer prisen på sine tjenester. Ta kontakt med banken din, og les på hjemmesidene til Buypass og Commfides for informasjon om hva løsningene koster.

17. Hvorfor må jeg ha elektronisk ID for å bruke Mine resepter?

Tjenesten Mine resepter inneholder opplysninger om reseptene dine og viser dermed hvilke legemidler du bruker. Loven stiller strenge krav til tjenester som håndterer slike sensitive data. Ett av kravene er at pålogging skal skje med elektronisk ID på aller høyeste sikkerhetsnivå; nivå 4. Dette gir ekstra trygghet for at du faktisk skal ha tilgang til disse opplysningene. Andre tjenester, som Mine egenandeler og Mine vaksiner, krever også elektronisk ID på nivå 4. 

Det kan hende du allerede har en elektronisk ID på nivå 4. Dette vil være tilfelle hvis du for eksempel bruker BankID til å logge inn på nettbanken din, eller eier et spillekort som er bestilt på nettet. Er spillekortet kjøpt hos en kommisjonær, trengs kun en oppgradering for at kortet også kan brukes til Mine resepter.

18. Hvordan er e-resept tilknyttet kjernejournal?

Alle reseptopplysninger i Reseptformidleren utleveres til kjernejournal, iht. Reseptformidlerforskriften. Dine resepter danner med andre ord grunnlag for visning av legemiddelinformasjon i din kjernejournal. Klikk her for lese mer om kjernejournal. ​