Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Mine barns resepter

​Foreldre kan se sine barns resepter på mineresepter.no frem til barnet fyller 16 år.

Foto: Colourbox

Det enkleste er å benytte et av de norske nettapotekene. Der kan du se reseptene til barnet ditt fram til barnet fyller 16 år, selv om barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse som deg.

Barn mellom 12 og 16 år kan be legen om å merke resepten slik at foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes.

Hvis du og barnet ditt ikke har samme adresse i folkeregisteret

I innsynstjenesten Mine resepter kan du ikke automatisk se barnets resepter dersom du og barnet er registrert med forskjellig adresse i folkeregisteret. Dette gjelder selv om du har delt omsorg for barnet.

I nettapotekene vil du se reseptene til barnet ditt fram til barnet fyller 16 år, selv om barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse som deg.

For å få tilgang til barnets resepter, må du da sende en egenerklæring til Direktoratet for e-helse:

  • Klikk på denne lenken og last ned et skjema for egenerklæring. Du kan også bestille det på telefon 800HELSE (800 43 573).
  • Fyll ut skjemaet nøyaktig og send det til Direktoratet for e-helse sammen med en fotokopi av gyldig legitimasjon. Adressen står nederst på skjemaet.
  • Etter noen dager får du et svarbrev i posten. Kopi av brevet blir også sendt til barnets adresse i folkeregisteret.
  • Etter to uker kan du se barnets resepter ved å logge deg på tjenesten Mine resepter, med mindre noen av partene har innsigelser. Slike innsigelser må man forklare, dokumentere og melde skriftlig til Direktoratet for e-helse. Dersom det skjer endringer i foreldreansvarsforholdet slik at innsynet skal opphøre, må dette meldes på samme måte.

Du får tilgang for maksimalt tre år, og bare til barnet fyller 16 år. Etter tre år må du eventuelt sende en ny egenerklæring. Opplysningene du oppgir blir kontrollerte.

Dersom du ønsker å få tilgang til barnets resepter etter at barnet har fylt 16 år, må du be om fullmakt fra barnet.

Skjema for egenerklæring

Other languages

Barn mellom 16 og 18 år som ikke kan signere fullmakten selv

Dersom barnet ikke har samtykkekompetanse kan foreldrene søke om innsyn i reseptene fra barnet er fylt 16 år.

Barnets behandlende lege må da bekrefte skriftlig at barnet ikke har samtykkekompetanse. En eller begge foreldre fyller så ut Skjema for innsyn i egne barns resepter - 16-18 år som ikke kan signere fullmakten selv (PDF). Fullmakten vil kun være gyldig til barnets 18-årsdag. Hvis behovet fremdeles er tilstede etter dette må verge oppnevnes.

Dokumentene sendes til Direktoratet for e-helse sammen med attest fra barnets lege. Legg også ved kopi av legitimasjon for den som søker innsyn.
Ikke send kopi av bankkort!

Hva er samtykkekompetanse?

Dersom en person er ute av stand til å forstå hva et samtykke omfatter, kan vedkommende mangle samtykkekompetanse. Det kan skyldes tilstander som fysiske eller psykiske forstyrrelser, psykisk utviklingshemming, eller senil demens.

Helsepersonell skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp.

Behandlende lege må dokumentere avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og skal om mulig straks legges frem for pasienten og nærmeste pårørende.