Se dine legemidler på nett

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

​​​​​​​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Ved å logge deg inn i legemiddeltjenesten på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Denne tjenesten erstattet mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018.

Du kan også få fullmakt til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Se resepter og legemidler på helsenorge.no

Helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket.

I utleveringshistorikken vil du få se en liste over utleverte resepter opp til tre år tilbake i tid.

Andres resepter og legemidler

I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du må da velge å representere barnet det gjelder, i tjenestene på helsenorge.no.

Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. På samme måte som for barn, må du da velge å representere den du har fullmakt fra.

​Ønsker du en oversikt på papir?

Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få en oversikt på papir.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apotek eller bandasjist kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer.