Se dine legemidler på nett

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

​​​​​​​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Ved å logge deg inn i legemiddeltjenesten på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Denne tjenesten erstattet mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018.

Du kan også få fullmakt til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

Se resepter og legemidler på helsenorge.no

Helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket.

I utleveringshistorikken vil du få se en liste over utleverte resepter opp til tre år tilbake i tid.

Andres resepter og legemidler

I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du må da velge å representere barnet det gjelder, i tjenestene på helsenorge.no.

Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. På samme måte som for barn, må du da velge å representere den du har fullmakt fra.

​Ønsker du en oversikt på papir?

Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få en oversikt på papir.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apotek eller bandasjist kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer.