Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Se dine resepter på nett

​Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på Min helse eller mineresepter.no for å få oversikt.

​​​​​​​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​En periode fremover vil det være to steder for å se e-resepter. Du kan få oversikt på tjenesten Resepter på Min helse og på mineresepter.no.

I denne artikkelen kan du lese om hva som skiller de to tjenestene.

Se resepter i tjenesten Min helse

Resepttjenesten på Min helse bygger på opplysninger som er lagret i din kjernejournal, og vises derfor kun for innbyggere som har aktivert kjernejournalen sin. Har du ikke kjernejournal, benytter du nettsiden mineresepter.no istedet.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Når kjernejournalen blir opprettet viser listen dine gyldige e-resepter. Etter hvert som du henter legemidler på apotek, vil også disse vises i kjernejournalen. Dette gjelder også papir- og telefonresepter.

I reseptvisningen på Min helse vil du få historikk over utleverte resepter opp til tre år bak i tid. Du kan også se legemidler utlevert fra papirresept.

Ønsker du å se dine barns resepter, eller reseptene til andre du har fått fullmakt fra, må du benytte nettsiden mineresepter.no istedet.

Se resepter på nettsiden mineresepter.no

Mineresepter.no gir deg som har fått e-resepter oversikt over:

  • dine aktive resepter
  • legemidler du har fått utlevert hos apotek
  • antall utleveringer som er gjort

Du kan se uavhentede e-resepter så lenge de ikke er gått ut på dato. Ønsker du lenger historikk, og du har kjernejournal, kan du bruke tjenesten Min helse.

Mineresepter.no viser også:

  • reseptene for dine barn som er opptil 16 år gamle
  • eventuelle fullmakter du har gitt

Tjenestene skal samles

På sikt skal de to resepttjenestene bli til en samlet visning på Min helse.

Resepter på Min helse vil få de samme funksjonene som nettsiden mineresepter.no.

​Ønsker du en oversikt på papir?

​Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få oversikt på papir.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apoteket eller bandasjisten kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer

Direktoratet for e-helse kan sende deg oversikt over e-reseptene dine. Skriv til:

Direktoratet for e-helse
Postboks 6737 St. Olavs plass
0130 Oslo.