Se dine legemidler på nett

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

​​​​​​​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Med tjenesten på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Du kan også få fullmakt til å se andres resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten over sine resepter.

Se resepter og legemidler på helsenorge.no

Helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket.

I utleveringshistorikken vil du få se en liste over utleverte resepter opp til tre år tilbake i tid.

I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no.

Fullmakter som er registrert på papirskjema og sendt til Direktoratet for e-helse kan i en overgangsperiode fortsatt bare sees på mineresepter.no.

​Ønsker du en oversikt på papir?

Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få en oversikt på papir.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apotek eller bandasjist kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer.

Direktoratet for e-helse kan sende deg oversikt over e-reseptene dine. Skriv til:

Direktoratet for e-helse
Postboks 6737 St. Olavs plass
0130 Oslo.