Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Se dine legemidler på nett

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på resepttjenesten på helsenorge.no for å få oversikt.

​​​​​​​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Med resepttjenesten på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Du kan også få fullmakt til å se andres resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten over sine resepter.

Se resepter i resepttjenesten på helsenorge.no

Resepttjenesten på helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket.

I reseptvisningen vil du få historikk over utleverte resepter opp til tre år tilbake i tid.

I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no.

Fullmakter som er registrert på papirskjema og sendt til Direktoratet for e-helse kan i en overgangsperiode fortsatt bare sees på mineresepter.no.

​Ønsker du en oversikt på papir?

Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få en oversikt på papir.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apotek eller bandasjist kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer.

Direktoratet for e-helse kan sende deg oversikt over e-reseptene dine. Skriv til:

Direktoratet for e-helse
Postboks 6737 St. Olavs plass
0130 Oslo.