Bruksvilkår for dialogtjenester og personlig helsearkiv - kortversjon

Du må samtykke til bruksvilkårene for å få tilgang til lagrings- og dialogtjenestene på Helsenorge.

Min helse kan tilby trygg kontakt med helsepersonell over nett

​"Min helse" kan tilby trygg kontakt med helsepersonell over nett. Tilgang til dialog- og arkivtjenester krever eget samtykke.

Foto: © Cultura Creative/Johnér

Ved å akseptere vilkårene gir du tillatelse til behandling av helse- og personopplysninger. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte de innloggede tjenestene på helsenorge.no.

Personvernerklæringen og vilkår for tjenestene på helsenorge.no gjelder i tillegg.

Om brukeren

 • Jeg forstår at jeg kan bruke tjenestene for helserelaterte formål og blant annet få tilgang til mine egne helseopplysninger.
 • Jeg forstår at jeg kan samtykke til bruk av tjenestene om jeg er over 16 år.
 • Jeg forstår at enkelte tjenester kan tas i bruk når jeg er mellom 12-16 år dersom den eller de med foreldreansvar har samtykket til det, og jeg har min egen kodebrikke for å logge meg på ID-porten med nivå 4.
 • Jeg forstår at jeg kan slette mitt personlige helsearkiv og trekke samtykke til bruk av tjenestene når jeg vil.
 • Jeg forstår at jeg kan bruke tjenesten på vegne av barn jeg har foreldreansvar for når dette tilbys, inntil de fyller 16 år, men jeg forstår at jeg ikke nødvendigvis får all informasjon om barn mellom 12 og 16 år. Se mer om barns helserettigheter.
 • Jeg forstår at jeg kan få bruke tjenesten på vegne av andre om han eller hun gir meg fullmakt til det.

Om tjenesten

 • Jeg forstår at jeg gjennom lagrings- og dialogtjenester på helsenorge.no kan sende, motta og arkivere informasjon knyttet til meg og min helse. Aktører i helsetjenesten kan benytte dialogtjenester for å kommunisere med meg.
 • Jeg forstår at dialogtjenester i en del situasjoner gjør det mulig å få helsehjelp uten å møte helsepersonell personlig. Jeg forstår også at jeg har rett til helsehjelp uten å bruke dialogtjenesten.
 • Jeg forstår at jeg får et helsearkiv på helsenorge.no der dialogtjenestene lagrer kommunikasjonen mellom meg og helsetjenesten. Dette vil omfatte sensitive personopplysninger om min helse, slik som timeavtaler, henvisninger, innkallingsbrev, meldinger og dokumenter.
 • Jeg forstår at helsepersonell eller andre ikke vil ha tilgang til informasjon i mitt personlige helsearkiv.
 • Jeg forstår at personer som jeg gir fullmakt for bruk av tjenestene vil få tilgang til informasjon om meg i mitt personlige helsearkiv, og at jeg kan styre dette selv.
 • Jeg forstår at jeg kan registrere innstillinger som styrer min bruk av tjenestene på helsenorge.no.
 • Jeg forstår at Direktoratet for e-helse ikke har ansvar for innhold i den digitale dialogen (meldinger, vedlegg, lenker, og så videre) eller innholdet i arkivet mitt.
 • Jeg forstår at Direktoratet for e-helses ansvar ikke omfatter feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr hos meg, hos ID-porten eller at informasjon eller tjenester er tilgjengelig hos andre virksomheter.
 • Jeg forstår at tjenestene er gratis inntil videre, og at det kan komme begrensninger på hvor mye informasjon jeg kan lagre.

Personvern i tjenesten

 • Jeg forstår at Direktoratet for e-helse behandler mine helse- og personopplysninger for at jeg kan bruke tjenestene.
 • Jeg forstår at mine helse- og personopplysninger vil behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og Norm for informasjonssikkerhet, slik at de beskyttes med tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
 • Jeg forstår at jeg ikke kan reservere meg mot varsler med informasjon som det er viktig at jeg gjøres kjent med.
 • Jeg forstår at jeg kan be om at det rettes feil i opplysninger, at jeg kan slette informasjon fra arkivet mitt og trekke tilbake samtykke til bruksvilkår og dermed også ikke ha tilgang til tjenestene.

Overgang til elektronisk tjeneste

 • Jeg forstår at det er viktig at jeg oppdaterer register over digital kontaktinformasjon og reservasjon hos Difi som inneholder min digitale kontaktinformasjon (mobiltelefonnummer og e-postadresse) for at jeg skal motta varsler.
 • Jeg forstår at når jeg begynner å bruke tjenestene vil informasjon som hovedregel bli sendt til meg elektronisk via tjenestene. Jeg vil da ikke få samme informasjon på papir.

Fullversjon