Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Bruksvilkår for dialogtjenester og personlig helsearkiv - kortversjon

Vilkårene omhandler hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av dialog- og arkivtjenester på helsenorge.no, hvordan tjenestene fungerer og hvilke roller som er knyttet til dem.

Min helse kan tilby trygg kontakt med helsepersonell over nett

​"Min helse" kan tilby trygg kontakt med helsepersonell over nett. Tilgang til dialog- og arkivtjenester krever eget samtykke.

Foto: © Cultura Creative/Johnér

​Avtalen må inngås for å få tilgang til tjenesten Kontakt fastlegen på nett, og vil senere gjelde for andre tjenester som benytter dialog- og arkivtjenester.

Ved å akseptere vilkårene gir du tillatelse til behandling av helse- og personopplysninger. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte de innloggede tjenestene i Min Helse som benytter dialog- og arkivtjenester.

Andre vilkår for bruk av helsenorge.no gjelder i tillegg.

Om brukeren

 • ​​Jeg forstår at jeg kan bruke tjenestene for mine personlige helserelaterte formål og bl.a. få tilgang til mine egne helseopplysninger.

 • Jeg forstår at tjenesten bare kan brukes om jeg er over 16 år.

 • Jeg forstår at jeg inngår en avtale om å bruke tjenestene og at jeg kan avslutte avtalen og min bruk av tjenesten når jeg vil.

 • Jeg forstår at jeg kan bruke tjenesten på vegne av barn jeg har foreldreansvar for inntil de fyller 16 år når dette tilbys, men jeg forstår at jeg ikke nødvendigvis får all informasjon om barn mellom 12 og 16 år. Se mer om barns helserettigheter.

 • Jeg forstår at jeg etter hvert kan få bruke tjenesten på vegne av andre om han/hun gir meg fullmakt.

Om tjenesten

 • ​Jeg forstår at jeg gjennom dialogtjenester på helsenorge.no kan sende, motta og arkivere informasjon knyttet til meg og min helse. Aktører i helsetjenesten kan benytte dialogtjenester for å kommunisere med meg.

 • Jeg forstår at dialogtjenesten gjør det mulig i en del situasjoner å få helsehjelp uten å møte helsepersonell personlig. Jeg forstår også at jeg fortsatt kan få helsehjelp uten å bruke dialogtjenesten.

 • Jeg forstår at jeg får et helsearkiv på helsenorge.no der dialogtjenestene lagrer kommunikasjonen mellom meg og helsetjenesten. Dette vil omfatte sensitive personopplysninger om min helse, slik som timeavtaler, meldinger og dokumenter.

 • Jeg forstår at det vil lagres informasjon om hva jeg har samtykket til og tidspunkt for innlogging.

 • Jeg forstår at jeg kan registrere innstillinger som styrer min bruk av tjenestene på helsenorge.no.

 • Jeg forstår at når jeg logger inn sikres det at jeg er meg (autentisering) gjennom de tjenestene som ID-porten fra Difi tilbyr til en hver tid, og at innloggingstjenesten derved har et høyt sikkerhetsnivå.

 • Jeg forstår at min bruk av tjenesten logges på et overordnet nivå for statistikk og forbedring av tjenesten (ikke personopplysninger).

 • Jeg forstår at Direktoratet for e-helse ikke har ansvar for innhold i den digitale dialogen (meldinger, vedlegg, lenker etc.) eller innholdet i arkivet mitt.

 • Jeg forstår at tjenesten er gratis inntil videre, og at det kan komme begrensninger på hvor mye informasjon jeg kan lagre.

 • Jeg forstår at Direktoratet for e-helses ansvar ikke omfatter feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr hos meg, hos ID-porten eller at informasjon eller tjenester er tilgjengelig hos andre virksomheter.

Sikkerhet i tjenesten

 • Jeg forstår at jeg må holde min innloggingsinformasjon (f.eks. pinkode) hemmelig for å unngå at andre får tilgang til mine helseopplysninger.

 • Jeg forstår at det er ulovlig å forsøke å bryte sikkerheten i tjenesten eller forstyrre andres bruk av helsenorge.no.

 • Jeg forstår at helsepersonell eller andre ikke vil ha tilgang til informasjon i mitt personlige helsearkiv.

 • Jeg forstår at personer som jeg gir fullmakt for bruk av tjenestene vil få tilgang til informasjon om meg i mitt personlige helsearkiv, og at jeg kan styre dette selv.

 • Jeg forstår at jeg må bruke tjenestene med varsomhet, slik at informasjonssikkerheten ivaretas og jeg ikke setter egne og andres opplysninger i fare.

 • Jeg forstår at jeg ikke har rett til å forsøke å tilegne meg informasjon fra tjenestene eller andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av tjenestene.

 • Jeg forstår at hvis jeg får slik informasjon skal jeg lukke den, varsle Direktoratet for e-helse om tilfellet via 800HELSE (800 43 573) og slette eventuelle data som jeg har mottatt.

 • Jeg forstår at jeg har taushetsplikt for informasjon jeg får tilgang til om andre ved bruk av tjenestene, enten dette skjer som verge eller etter fullmakt, eller jeg urettmessig har fått tilgang til slik informasjon.

 • Jeg forstår at jeg selv er ansvarlig for tap eller skade for meg selv eller andre ved min bruk av tjenestene.

 • Jeg forstår at jeg skal varsle Direktoratet for e-helse ved uregelmessigheter, mistanke om feil og misbruk.

Personvern i tjenesten

 • ​​Jeg forstår at Direktoratet for e-helse behandler mine helse- og personopplysninger for at jeg kan bruke tjenestene.

 • Jeg forstår at mine helse- og personopplysninger vil behandles i tråd med sikkerhetskravene i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og pasientjournalloven slik at de beskyttes med tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

 • Jeg forstår at jeg har rett til å få varsel som berører tjenestene og min bruk av dem, rette feil i opplysninger, slette i arkivet mitt, utlevere informasjon til andre og trekke tilbake samtykket mitt til avtalen og derved også tjenesten.

Overgang til elektronisk tjeneste

 • ​​Jeg forstår at det er viktig at jeg oppdaterer register over digital kontaktinformasjon og reservasjon hos Difi som inneholder min digitale kontaktinformasjon (mobiltelefon og e-postadresse) for at jeg skal få varsler om dialogmeldinger til meg.

 • Jeg forstår at når jeg begynner å bruke tjenestene vil informasjon som hovedregel bli sendt til meg elektronisk via tjenestene. Da vil jeg ikke få samme informasjon på papir.

Fullversjon