Pensjonister utenfor EU/EØS

Dersom du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

​​​​​​​​

Morten Rakke / Helfo