Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Hvem betaler tannlegeregningen din?

Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Foto: HELFO

​​​​​​​Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling.​

Frikort for helsetjenester

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort egenandelstak 2.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling av Den offentlige tannhelsetjenesten, kan du ikke samtidig få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

​Ikke lenger skattefradrag

Fram til 2012 gav store utgifter til tannbehandling rett til særfradrag for sykdomskostnader. Denne ordningen er utgått.​​

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesøster eller kontakte tannklinikken.

​For spørsmål om dekning av tannregulering, ring 800HELSE (800 43 573)
Telefonnummer fra utlandet:
+ 47 23 32 70 30

Folketrygden gir fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst, avhengig av behandlingsbehov.

Har du dårlig råd, og sliter med å kunne betale for en tannregulering, kan du søke NAV om støtte. Finn din tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune.​​​

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du har rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.
Denne rettigheten du har som 19- og 20-åring, betinger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling.

Det er den offentlige tannklinikken der du bor/oppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling. Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen du bor/oppholder deg, og du kan selv ta kontakt  for time.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling.

Tannbehandling for voksne

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra Helfo er

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)​​

Egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve (punkt 5) og behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt, punkt 6) teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). 

Du kan få refusjon fra Helfo for tannbehandling i EU/EØS-området dersom den samme behandlingen ville blitt dekket i Norge (folketrygdloven § 5-24a). Du må betale for tannbehandlingen utenlands selv, og deretter søke Helfo om refusjon.

Dersom du får et helt eller delvis avslag fra Helfo, kan du klage på dette vedtaket. Fristen for å klage på vedtak fra Helfo er seks uker fra du mottok vedtaket.

Lurer du på hva tannlegen koster? Sjekk og sammenligne prisene på nettportalen til Forbrukerrådet​.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. 

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av Den offentlige tannhelsetjenesten. 

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede

For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannbehandling for andre grupper

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling:

 • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak. Les mer om dette på helsetilsynet.no.

 • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer

 • Rusmiddelmisbrukere under LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)

 • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Fylkeskommunene er i gang med å etablere et behandlingstilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi. Ta kontakt med din fylkeskommune for å høre mer om tilbudet.

Tannhelse for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av Den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv. ​

Les mer om dette på helsedirektoratet.no.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).​

Narkose/lystgass ved tannbehandling

​​Noen har behov for narkose for å få utført tannbehandlingen. Før det tas avgjørelse om narkose vil det bli vurdert om tannbehandlingen kan gjennomføres ved hjelp av beroligende medisiner, lystgass eller psykologiske metoder. Lystgass er tilgjengelig på noen få offentlige og private tannklinikker. 

Kostnader ved narkose under tannbehandling 

For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene, også tannbehandling under narkose ved behov.

Tannlegen vurderer om du har behov for narkose. Tannbehandling under narkose gis på sykehus, og ventetiden kan være lang.

Når det gjelder voksne som ikke kommer inn under det offentlige tannhelsetilbudet eller andre ordninger, må de i utgangspunktet betale narkosebehandlingen selv, men her kan det være ulik praksis i fylkene.

Spørsmål kan rettes til den enkelte fylkestannlege. I noen fylker utføres tannbehandlingen på sykehus. Noen private tannklinikker tilbyr også narkose.

I noen tilfeller gir folketrygden økonomisk støtte til tannbehandling under narkose. 

Dersom du har spørsmål, ring 800HELSE (800 43 573)
Telefonnummer fra utlandet:
+ 47 23 32 70 30.