Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Foto: HELFO

Do you want to read about healthcare exemption card in English?

​​​​​​Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

I egenandelstak 1 inngår egenandeler fra

 • lege

 • psykolog

 • poliklinikk (sykehus)

 • røntgeninstitutt

 • pasientreiser

 • medisiner og utstyr på blå resept

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 
2​185 kroner i egenandeler i 2016 (samme beløpsgrense som i 2015)
.

I egenandelstak 2 inngår egenandeler for

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

 • enkelte former for tannsykdommer

 • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak

 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2 ordningen er ikke automatisk. Når du har betalt over 2 670 kroner i godkjente egenandeler i 2016, må du selv søke Helfo om frikortet. Beløpsgrensen er den samme som i 2015.

Minstebeløp for utbetaling

Det er Stortinget som hvert år fastsetter beløpsgrensen for å få frikort. Betaler du over den fastsatte beløpsgrensen, vil beløpet du har krav på bli utbetalt til din konto. Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2014 skal beløp som er mindre enn 200 kroner, ikke utbetales. Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra Helfo, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

Dekning av reiseutgifter til behandling

Egenandelene for pasientreiser omfattes av egenandelstak 1-ordningen, som er automatisk. Dette gjelder selv om undersøkelsen eller behandlingen tilhører egenandelstak 2.

Dersom du har hatt reiseutgifter, og skal søke om dekning av disse, finner du mer informasjon om dette på Pasientreisers nettsider på helsenorge.no eller ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515.

Hva dekkes ikke av frikortordningene

I tillegg til egenandel, kan det være at du må betale gebyr eller pasientbetaling for enkelte tjenester, for eksempel utgifter til bandasjemateriell hos lege. Du må betale disse egenbetalingsutgiftene uansett om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler. Disse beløpene inngår ikke i ditt grunnlag for frikort.

Benytter du private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv.

Frikort - Frikort tak 1

​I frikortordningen for egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 185 kroner i egenandeler i 2016. Betaler du for mye, vil du automatisk få tilbakebetalt det du har krav på. Helfo gjør frikortutbetalinger to ganger i måneden. Du får ikke melding om utbetaling i posten. Sjekk kontoutskriften din for utbetaling fra Helfo.

Når du har fått frikort, må du vise det for å slippe å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Du får frikort for egenandelstak 1 i posten automatisk

Behandlere og tjenesteytere har ansvar for å rapportere alle godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Egenandelene registreres automatisk på deg ved mottak hos Helfo.

Når du til sammen har fått registrert egenandeler på deg tilsvarende det beløpet som gir rett til frikort (egenandelstaket), utstedes frikortet automatisk og sendes til din adresse innen tre uker.

Hvis du ønsker å se hvilken adresse som er registrert på deg, må du logge inn på selvbetjeningssiden Min helse og klikke deg inn til Mine egenandeler.

Følg med og ta vare på kvitteringene

Du bør ta vare på alle dine kvitteringer for egenkontroll.

Når du mottar frikortet i posten, får du samtidig en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg. Du kan også logge inn på Min helse for å se oversikten over dine egenandeler.

Sammenlign disse opplysningene med dine kvitteringer, og kontroller at alle egenandelene er med.

Dersom du oppdager at en egenandel mangler, kan du ringe 800HELSE  (800 43 573). Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opptil tre uker fra du betalte egenandelen til den er registrert hos Helfo.

Barn under 16 år fritatt fra egenandeler

Barn under 16 år er fritatt for å betale egenandeler for helsetjenestene under egenandelstak 1.

Ved behandling hos psykolog, er barn og ungdom under 18 år fritatt for å betale egenandeler.

Det blir ikke registrert diagnose, type medisiner eller sykdommer når egenandelene dine blir rapportert.

Frikort - Frikort tak 2

​I frikortordningen for egenandelstak 2 inngår undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF.

Når du har betalt over 2 670 kroner i godkjente egenandeler i 2016 (egenandelstaket), kan du søke om frikort. Har du betalt over den fastsatte beløpsgrensen, vil du få tilbakebetalt det du har krav på.

Når du har fått frikort, må du vise det for å slippe å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta vare på kvitteringene og søk om frikort

Ordningen med frikort for egenandelstak 2 er ikke automatisk. Når du har betalt en godkjent egenandel skal du få en spesifisert kvittering. Ta vare på alle originalkvitteringer.

Når du har nådd egenandelstaket, sender du søknad og kvitteringer til Helfo. Husk å oppgi navn og fødselsnummer. Frikortet vil bli sendt i posten til din folkeregistrerte adresse, og gjelder for resten av kalenderåret.

Bruk søknadsskjema

​«Søknad om frikort egenandelstak 2 (05-03.05)» Bokmål | Nynorsk

for å søke om frikort for egenandelstak 2. Adressen til Helfo finner du på første side av skjemaet.

Send søknad innen seks måneder

Helfo må ha mottatt søknaden innen seks måneder fra den datoen du mottok behandlingen eller tjenesten som gjorde at egenandelstaket på 2.670 kroner er nådd. Ellers kan retten til tilbakebetaling av egenandeler gå tapt.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 3 uker.

Hva er godkjente egenandeler?

Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.
Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:

 • Sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve

 • Undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering)

 • Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Fullmakt ved frikort-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema / fullmaktskjema for Helfo-henvendelser (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Reservasjon mot lagring av egenandelsinformasjon

Du kan reservere mot lagring av egenandelsinformasjon. Da er du heller ikke med i ordningen med automatisk utsendelse av frikort egenandelstak 1. Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort (egenandelstaket).

Det er opprettet en felles reservasjonsordning mot lagring av egenandeler under egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fyll ut og send skjemaet

​​«Reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler (05-03.07)» Bokmål

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Når du som har reservert deg og skal søke om frikort egenandelstak 1, må du fylle ut og sende skjemaet

​​«Søknad om frikort for deg som har reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler (05-03.08)» Bokmål

til Helfo.

Når du søker om frikort, må du legge ved originale kvitteringer. Fristen for å få godkjent frikort på denne måten er seks - 6 - måneder fra den datoen du nådde egenandelstaket. Dette gjelder også godkjente egenandeler for pasientreiser. 

Oppheving av reservasjon

Har du tidligere reservert deg mot automatisk lagring av egenandeler, og ønsker å oppheve reservasjonen, må du fylle ut og sende skjemaet

​​«Oppheving av reservasjon mot automatisk lagring av egenandeler (05-24.06)» Bokmål

til Helfo. Da vil du etter hvert få frikort for egenandelstak 1 automatisk i posten når du har nådd egenandelstaket.