Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Foto: Morten Rakke / HELFO

​​​​​​Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2.

De to frikortordningene gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Begge ordningene er automatisert.

Du kan følge med på hvilke egenandeler som er registrert på deg, utbetalinger og frikortvedtak ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Behandlere og tjenesteytere har ansvar for å rapportere alle godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Dine egenandeler registreres automatisk på deg.

Frikort egenandelstak 1Frikort egenandelstak 2

Egenandeler fra

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Egenandeler fra

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF
Egenandelstak: 2 205 kronerEgenandelstak: 1 990 kroner

 

Frikort for egenandelstak 1

Du får frikortet for egenandelstak 1 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Du kan lese mer om betaling og egenandeler hos ulike behandlere på disse sidene:

lege

psykolog

poliklinikk (sykehus)

laboratorier og røntgeninstitutt

medisiner og utstyr på blå resept

Grupper som er fritatt for å betale egenandeler

Barn under 16 år slipper å betale egenandeler. Noen andre grupper slipper også å betale egenandel for undersøkelse og behandling.

Du kan lese mer om fritak for egenandeler for godkjent yrkesskade her.

Frikort for egenandelstak 2

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 1 990 kroner i egenandeler i 2017. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Hvis du skal søke om refusjon for 2016, men først gjør dette i 2017, må du sende kvitteringene til Helfo selv. Den automatiske frikortordningen gjelder kun for egenandeler fra behandling i 2017.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.

Hva er godkjente egenandeler i egenandelstak 2?

Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen. Her kan du lese mer om egenandeler hos fysioterapeut.

Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:

• Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve

• Behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenbetaling regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Har du betalt mer enn egenandelsbeløpet for tak 2 i 2016? Da kan du har rett på penger tilbake fra Helfo. I så fall må du fylle ut skjemaet

​«Søknad om frikort egenandelstak 2 (05-03.05)» Bokmål | Nynorsk

Send dette til Helfo sammen med originale kvitteringer. Husk å oppgi navn og fødselsnummer. Adressen finner du på første side av skjemaet.

Dette er felles for begge frikortordningene:

Utbetaling og minstebeløp for utbetaling

Frikortrefusjoner utbetales to ganger i måneden. Vi har utbetalingsdato 5. og 20. hver måned. Det kan ta inntil en uke fra beløpet er utbetalt til du har det på konto.

Du kan sjekke hvilken adresse og hvilket kontonummer vi har registrert på deg ved å logge inn på helsenorge.no.

Stortinget fastsetter hvert år beløpsgrensen (egenandelstaket) for å få frikort for helsetjenester. Betaler du over den fastsatte beløpsgrensen, vil beløpet du har krav på bli utbetalt til din konto. Stortinget har bestemt at beløp som er mindre enn 200 kroner, ikke utbetales (folketrygdlovens § 22-19 2. ledd).

Har du beløp til gode fra begge frikortordningene som til sammen er mer enn 200 kroner, får du beløpet utbetalt automatisk.

Dekning av reiseutgifter til behandling

Reiser til og fra behandling under egenandelstak 1 og egenandelstak 2 teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Logg inn på Pasientreiser sin tjeneste på helsenorge.no og send søknad om dekning av reiseutgifter til pasientreiser.

Egenandelsrapportering og frikortspørring

Egenandelene dine innrapporteres av din behandler/tjenesteyter. Alle behandlere som krever egenandel må innrapportere egenandelene innen 14 dager. Det er en forutsetning at behandler gjør dette for at du skal få frikortet ditt innen tre uker.

Behandler/tjenesteyter har mulighet til å benytte en spørretjeneste som svarer om du skal betale egenandel eller ikke. Har behandleren din lagt til rette for spørretjenesten trenger du ikke å vise frikortet. Hvis behandleren din ikke bruker spørretjenesten må du fortsatt vise frikortet for å slippe å betale egenandel.

Fullmakt ved frikort-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke skal sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Følg med på dine egenandeler og frikort-status

​Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over dine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Selv om ordningen er automatisk, bør du ta vare på alle dine kvitteringer for egenkontroll.

Dersom du oppdager at en egenandel mangler i denne oversikten, kan du ringe 800HELSE (800 43 573). Det kan ta inntil tre uker før egenandelen er registrert hos Helfo.

Annen viktig frikort-informasjon:

Hva dekkes ikke av frikortordningene

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling.

Dersom du benytter private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv.

Reservasjon mot lagring av egenandelsinformasjon

Du kan reservere deg mot frikortordningene. Da er du heller ikke med i ordningen med automatisk utsendelse av frikort egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Dersom du reserverer deg, vil heller ikke behandlere eller helsepersonell kunne få svar fra frikortspørretjenesten om du skal betale egenandel eller ikke.

Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort (egenandelstaket).