Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Pasient hos legen
Foto: Morten Rakke / Helfo

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1.

Dette kan for eksempel være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Utferdigelse av helseattester må du også betale for selv. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper likevel å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har godkjent yrkesskade 
  • soldater i førstegangstjeneste
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer  eller personer man mistenker har en slik sykdom. Dette gjelder for eksempel koronaviruset (coronaviruset, 2019-nCoV/SARS-CoV-2), klamydia og gonoré
  • første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep

Egenandeler og frikort

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2020 er 2460 kroner .

Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner280 kroner
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner332 kroner
​Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)
​10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner
Laboratorieprøver59 kroner
Røntgen267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell


Tillegg for spesialist i allmennmedisin

​218 kroner

 

 

 

 

 

 

 

 52 kroner

​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist​69 kroner

NB: Det ble innnført en økning i egenandeler hos lege gjeldende fra 6. juli 2020.

Du får frikortet for egenandelstak 1 innen tre uker når du har betalt over 2 460  kroner i egenandeler i 2020.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no. Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus.

Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos legespesialisten som hos fastlegen. Dersom du er henvist til privatpraktiserende spesialist, er det en forutsetning at legespesialisten har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme hos legespesialist som hos fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Dersom du går til legespesialist som ikke har avtale om driftstilskudd, må du betale for hele behandlingen selv. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.