Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Betaling hos kiropraktor

Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor. Du treng ikkje tilvising frå lege for å få slik behandling.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​Kiropraktorane fastset sjølve prisen på tenestene dei tilbyr. Det inneber at stønaden Helfo gir berre dekkjer ein del av dei totale kostnadane dine. Utgiftene til behandling hos kiropraktor gir ikkje rett til frikort (verken eigendelstak 1 eller 2).

Tidlegare kunne ein få refundert nokre av utgiftene for opptil 14 behandlingar per kalenderår. Denne avgrensinga blei oppheva 1. januar 2017.

Kiropraktorane har direkteoppgjersavtale med Helfo

Alle kiropraktorar som for tida praktiserer i Norge har avtale om direkteoppgjer med Helfo. Når du får behandling , sender kiropraktoren rekninga direkte til Helfo. Slik får du stønaden du har krav på når du betaler for behandlinga hos kiropraktoren.

Helfo gir ein stønad på 139 kroner for førstegongsundersøking, samt 64 kroner for dei andre behandlingane du har krav på refusjon til.

Behandling hos kiropraktor for godkjend yrkesskade

​Sjølv om du har ein godkjend yrkesskade, får du ikkje dekt meir enn dei fastsette takstane for behandling hos kiropraktor.

Tilvising til kiropraktor

Du treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos kiropraktor og deretter rett til stønad frå Helfo.

Kiropraktoren kan tilvise deg vidare til legespesialist, røntgen og fysioterapi.

Kiropraktoren kan òg gi sjukemelding i ein periode på inntil 12 veker.