Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Foto: Morten Rakke / Helfo

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

For å finne ut om fysioterapeuten har en slik avtale, kan du spørre fysioterapeuten eller kontakte kommunen. Hvis du går til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.

Ikke krav til henvisning

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Hovedregel for betaling hos fysioterapeut/manuellterapeut

​De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling.

Dette gjelder

• barn under 16 år

• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Egenandeler hos fysioterapeut og frikort

​Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er 2085 kroner.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser.

Her er de vanligste egenandelene for behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Fysioterapeut/manuellterapeut Egenandel
For vanlig undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister)173 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter37 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster

​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​163 kroner

 

59 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​123 kroner

 

 

39 kroner

​30 minutter gruppebehandling​55 kroner
​60 minutter gruppebehandling​97 kroner
​90 minutter gruppebehandling​138 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

 

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2085 kroner i egenandeler i 2019.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over dine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Fysioterapi i EU/EØS-området

Du kan få dekket visse typer fysioterapi i EU/EØS-området etter norske regler.

Ordningen innebærer at du legger ut for behandlingen, og søker Helfo om refusjon i etterkant.