Refusjon av utgifter til forbruksmateriell ved cystisk fibrose

Dersom du har cystisk fibrose, kan du få full dekning av utgifter fra Helfo til noe forbruksmateriell, i tillegg til spesielt medisinsk utstyr som dekkes automatisk på blå resept.

Illustrasjonsbilde av Morten Rakke / HELFO
Foto: Morten Rakke/ Helfo

For at du skal få dekket utgiftene til forbruksmateriell må du ha en erklæring fra en spesialist i barne- eller lungesykdommer, eller fra en barne- eller lungeavdeling i sykehus. Erklæringen må bekrefte at du har cystisk fibrose og har behov for dette materiellet.

Hva kan dekkes?

Det som kan dekkes er følgende:

  • Desinfeksjonsvæske: Du kan få dekket 1 liter ferdig desinfeksjonsvæske per dag. Dersom du bruker kloramin 5 % oppløsning, tilsvarer dette 50 gram kloramin per dag.
  • Engangsslanger: Det dekkes 50 sett slanger per år.
  • Papirservietter: Dette dekkes etter behov.
  • Spyttekrus: Det dekkes 1-3 per dag etter behov – totalforbruk ca. 500 per år.

Du får kun refusjon for forbruksmateriell som brukes i behandling i hjemmet, ikke hos legen eller i institusjon. Behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et kalenderår.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgiftene dine til forbruksmateriell ved å bruke digitalt skjema. Les om digitalt skjema her.

For å få refundert utgiftene dine må du legge ved

  • erklæring fra relevant spesialist eller sykehusavdeling
  • spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på behandler

Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

sammen med erklæringen fra lege og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Fullmakt ved Helfo-søknader

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.