Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Betaling for medisinsk utstyr ved kroniske sykdommer

Dersom du har cystisk fibrose, kreft, hiv-sykdom eller aids eller andre kroniske sykdommer, kan du avhengig av sykdom få dekket utgiftene dine til utstyr for administrasjon og tilmåling av legemidler eller annet medisinsk forbruksmateriell.

Illustrasjonsbilde av Morten Rakke / HELFO
Foto: Helfo / Morten Rakke

​​Nederst i artikkelen finner du informasjon om hvordan du søker Helfo om å få dekket utgiftene dine.

Medisinsk utstyr til bruk ved kronisk sykdom

​Helfo kan gi deg delvis dekning av enkelte typer forbruksmateriell som er nødvendig for at du skal kunne måle opp og bruke legemidler hjemme. Det er en forutsetning at legemiddelet du skal måle eller administrere dekkes på blå resept eller etter søknad om bidrag.

Du kan få dekning selv om hjemmesykepleien hjelper deg med bruken, men det gis ikke dekning dersom legemiddelet inntas hos legen, på sykehus eller annen institusjon. Du får heller ikke refundert utgifter til måleinstrument når legemiddelet blir målt opp på legekontor, sykehus eller annen institusjon.

Helfo kan gi deg delvis dekning til administrasjonsutstyr som brukes til å sette legemidler under huden eller til å måle opp legemidler som tas gjennom munnen.

Forbruksmateriell som kan dekkes er

 • engangssprøyter og kanyler
 • flergangspenner og autoinjektorer
 • måleskje, målebeger eller målesprøyter

Du må ha en erklæring fra lege om at du har behov for det aktuelle forbruksmateriellet.

Legeerklæringen skal inneholde

 • navn, adresse, fødselsnummer
 • diagnose
 • navnet på legemiddelet som skal administreres eller måles opp
 • hvor legemiddelet skal administreres eller måles opp
 • hvor mye forbruksmateriell du har behov for per år

Medisinsk utstyr til bruk ved kreftsykdom, hiv-sykdom eller aids

​Helfo kan gi deg full dekning av enkelte typer forbruksmateriell som er nødvendig for at du skal kunne måle opp og bruke legemidler hjemme.

Du kan få dekning selv om hjemmesykepleien hjelper deg med bruken, men det gis ikke dekning dersom legemiddelet inntas hos legen, på sykehus eller annen institusjon. Du får heller ikke refundert utgifter til måleinstrument når legemiddelet blir målt opp på legekontor, sykehus eller annen institusjon.

Helfo kan gi deg full dekning av administrasjonsutstyr som brukes til å sette legemidler under huden eller til å måle opp legemidler som tas gjennom munnen.

Forbruksmateriell som kan dekkes er

 • engangssprøyter og kanyler
 • flergangspenner og autoinjektorer
 • måleskje, målebeger eller målesprøyter

Du må ha en erklæring fra lege om at du har behov for det aktuelle forbruksmateriellet.

Legeerklæringen skal inneholde

 • navn, adresse, fødselsnummer
 • diagnose
 • navnet på legemiddelet som skal administreres eller måles opp
  hvor legemiddelet skal administreres eller måles opp
 • hvor mye forbruksmateriell du har behov for per år

Medisinsk utstyr til bruk ved cystisk fibrose

​Helfo kan gi deg full dekning av enkelte typer forbruksmateriell i tillegg til det som dekkes automatisk på blå resept.

For at du skal få dekket dette utstyret må du ha en erklæring fra en spesialist i barne- eller lungesykdommer, eller fra en barne- eller lungeavdeling i sykehus.
Erklæringen må bekrefte at du har cystisk fibrose og har behov for disse produktene.

Det som kan dekkes er følgende:

 • Desinfeksjonsvæske: Du kan få dekket 1 liter ferdig desinfeksjonsvæske per dag. Dersom du bruker kloramin 5 % oppløsning, tilsvarer dette 50 gram kloramin per dag.
 • Engangsslanger: Det dekkes 50 sett slanger per år.
 • Papirservietter: dekkes etter behov.
 • Spyttekrus: Det dekkes 1-3 per dag etter behov – dermed ca. 500 i året.

Hvordan søker du om stønad til medisinsk utstyr?

​Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

For å få dekket utgiftene dine må

 • du ha erklæring fra lege eller sykehusavdeling slik det er forklart under de aktuelle punktene
 • utstyret brukes i behandlingen i hjemmet, ikke hos legen eller i institusjon
 • behovet for materiellet vare minst tre måneder i løpet av et kalenderår

Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

sammen med erklæringen fra lege og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

En original, spesifisert kvittering må inneholde

 • produktnavn
 • pris
 • kjøpsdato
 • navn på forhandler

Fullmakt ved Helfo-søknader

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English