Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler

Dersom du har kroniske hudlidelser og kroniske sår og fistler, kan du få dekket utgiftene dine til bandasjemateriell og reseptfrie kremer, reseptfrie legemidler, salver og oljer – avhengig av sykdom.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​​

Bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler ved kroniske og alvorlige sår og fistler

​​Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, forbruksmateriell eller reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler. 

​Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

Når du har betalt mer enn 1 825 kroner i et kalenderår, kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 1 825 kroner.

Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Hvordan søker du?

Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.
 
Første gang du søker om slik dekning, er det vanligvis legen som fyller ut og sender inn skjemaet 
 
Dersom søknaden blir innvilget, vil du motta et vedtak i posten fra Helfo
 
Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til  Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.
 
En original, spesifisert kvittering må inneholde
 • produktnavn
 • pris
 • kjøpsdato
 • navn på forhandler (apotek/bandasjist)

Hva skal til for at du får dekket utgiftene?

Legen må bekrefte at
 • du har kroniske og alvorlige sår og fistler – som for eksempel kreftsår, trykksår (liggesår), venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår
 • det ikke er hjemmesykepleien som steller sårene
 • behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et kalenderår

Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Hvis sårene stelles av hjemmesykepleien, er det kommunen som skal dekke utgiftene – og du kan ikke søke Helfo om dekning av disse utgiftene.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse sakene.

Kremer, salver og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser ved uttørring av huden

Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden.

Dersom sykdommen forverrer seg, kan du også få dekket utgifter til kolloide sårplaster av Helfo når du utfører sårstellet selv.

Når du har betalt mer enn 1 825 kroner (egenbetaling for 2017, egenbetalingen var 1 775 kroner i 2016) i et kalenderår, kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 1 825 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Helfo må ha mottatt søknaden og kvitteringer senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Hvordan søker du?

Første gang du søker om slik dekning, må du sende inn en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus.

Erklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.

Det er spesialisten som – på vegne av deg – fyller ut skjemaet

​«Søknad om bidrag til kremer, salver og oljer (ftrl.§5-22) fra relevant spesialist (05-22.09)» Bokmål

Søknadskjemaet fungerer som legeerklæring.

Erklæringen/søknadsskjemaet som spesialisten fyller ut må inneholde følgende opplysninger:

 • navnet ditt, adressen din og fødselsnummeret ditt
 • diagnose, med informasjon om lidelsens utbredelse
 • hvilke produkter du skal bruke
 • ca. totalforbruk av salver, kremer og oljer per år
 • bekreftelse fra spesialist på at behovet for behandling forventes å bli varig

Det er ikke er krav du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist.

Deretter sender du inn ferdig utfylt søknadsskjema og originale, spesifiserte kvitteringer sammen med 

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Når Helfo har behandlet søknaden din, får du et vedtak i posten. Dersom søknaden blir innvilget, gjelder vedtaket for ett kalenderår av gangen.

De påfølgende årene søker du på nytt ved å sende inn originale, spesifiserte kvitteringer. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny erklæring/søknadsskjema fra spesialist.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse sakene.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema / fullmaktskjema for Helfo-henvendelser (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.