Yrkesskade og opphold i EU/EØS

Dersom du har en NAV-godkjent yrkesskade, kan du også i utlandet få dekning av utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og briller i forbindelse med skaden.

Mann hos lege
Foto: Morten Rakke / Helfo

​Dersom du har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden, er det NAV som skal vurdere eventuell dekning.

Les mer om yrkesskade på nettsidene til NAV.

For å dokumentere at du har rettigheter knyttet til en yrkesskade, må du søke Helfo om blankett E 123 på følgende skjema:

​«Søknad om blankett E 123 (40-05.07)» Bokmål | Nynorsk

Blanketten skal leveres til trygdeinstitusjon i bostedslandet. Den dokumenterer yrkesskade godkjent i Norge. Blankett E123 gir rett til refusjon for utgifter i forbindelse med yrkesskade etter bostedslandets lovgivning – ikke etter norsk lovgivning. Sammen med blanketten leverer du kvitteringer for utgifter du allerede har hatt i bostedslandet for å få beregnet eventuell refusjon.

Refusjon

Har du vært på midlertidig opphold i annet EU/EØS-land eller Sveits og har hatt utgifter direkte knyttet til yrkesskade godkjent i Norge, kan du søke Helfo om refusjon i ettertid. Helfo vil sjekke hvilken refusjon du skulle hatt etter oppholdslandets regler for yrkesskade.

Helsehjelp

Dersom du har mottatt helsehjelp i utlandet som en følge av yrkesskaden din, kan det være nødvendig med en bekreftelse fra behandler på at det er sammenheng mellom skaden du har og helsehjelpen du har mottatt. Denne må sendes til Helfo sammen med yrkesskadevedtaket fra NAV.

Legemidler og annet

Dersom du trenger legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell som følge av yrkesskaden, og du har lagt ut for dette hos lege i utlandet, må du sende legeerklæring sammen med kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade til Helfo.