Yrkesskade/yrkessykdom og opphold i EU/EØS eller Sveits

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, kan du også i utlandet få dekning av utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og briller i forbindelse med skaden eller sykdommen.

Mann hos lege
Foto: Morten Rakke / Helfo

Har du behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, er det NAV som skal vurdere eventuell dekning.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom på nettsidene til NAV.

For å dokumentere at du har rettigheter knyttet til en yrkesskade eller yrkessykdom, må du søke Helfo om rettighetsdokument DA1 på følgende skjema:

​«Søknad om rettighetsdokument DA1 (40-05.07)» Bokmål | Nynorsk

Rettighetsdokumentet skal leveres til trygdeinstitusjon i bostedslandet. Det dokumenterer yrkesskade eller yrkessykdom godkjent i Norge.  

Rettighetsdokument DA1 gir rett til refusjon for utgifter i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom etter bostedslandets lovgivning – ikke etter norsk lovgivning. For å få beregnet eventuell refusjon leverer du rettighetsdokumentet sammen med kvitteringer for utgifter du allerede har hatt i bostedslandet.

Refusjon

Har du vært på midlertidig opphold i annet EU/EØS-land eller Sveits og har hatt utgifter direkte knyttet til yrkesskade eller yrkessykdom godkjent i Norge? Da kan du søke Helfo om refusjon i ettertid. Helfo vil sjekke hvilken refusjon du skulle hatt etter oppholdslandets regler for yrkesskade og yrkessykdom.

Helsehjelp

Har du mottatt helsehjelp i utlandet som en følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen din? Da kan det være nødvendig med en bekreftelse fra behandler på at det er sammenheng mellom skaden eller sykdommen du har og helsehjelpen du har mottatt. Denne må sendes til Helfo sammen med kopi av NAV-vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Legemidler og annet

Trenger du legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, og du har lagt ut for dette hos lege i utlandet? Da må du sende legeerklæring sammen med kopi av NAV-vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom til Helfo.