Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land

Du kan få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester i et annet EU/EØS-land dersom visse vilkår oppfylles. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 8.

 

Morten Rakke / Helfo