Rett til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia har besluttet å forlate EU (brexit). Dette betyr at dine rettigheter til stønad til helsehjelp kan bli endret. Blant annet kan retten til å få dekket planlagt behandling i Storbritannia falle bort.

Hvis Storbritannia og EU kommer til enighet om en utmeldingsavtale som omfatter en overgangsperiode, vil Storbritannia fortsatt bli ansett som et EU/EØS-land i denne perioden. Du vil da beholde nåværende helserettigheter så lenge overgangsperioden gjelder.

Hvis Storbritannia forlater EU uten en utmeldingsavtale, vil du ikke kunne få stønad til planlagt behandling i Storbritannia fra og med dato for utmelding. Du vil kunne få dekket behandling som er påbegynt før Storbritannia gikk ut av EU, og inntil den påbegynte behandlingen er avsluttet.