Personer som kan motta planlagt behandling i EU/EØS-området

Som pliktig medlem av folketrygden og statsborger i et EU/EØS–land kan du ta med deg retten til å få refundert utgifter til visse helsetjenester ut av Norge.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Du kan imidlertid ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du er bosatt i. Helfo vurderer i hvert tilfelle hvor du er å anse som bosatt.

Her er noen eksempler der man kan bli ansett som bosatt i et annet EU/EØS-land:

  • Du jobber i Norge, men har ektefelle, samboer eller barn i et annet EU/EØS-land.
  • Du mottar ytelser fra NAV og oppholder deg en lengre periode i et annet EU/EØS-land.
  • Du er utsendt arbeidstaker til et annet EU/EØS-land.
  • Du er pensjonist som oppholder deg store deler av året i et annet EU/EØS-land.

Har du mottatt en blankett E106/S1, E121/S1 eller E109 til et EU/EØS-land, regnes du som bosatt i dette landet.

Ordningen gjelder i mange tilfeller også for familiemedlemmer som selv ikke har statsborgerskap i et EU/EØS-land. Familie i denne sammenheng vil si ektefelle, barn under 18 år, forsørgede barn over 18 år, og samboere som har eller har hatt felles barn. I tillegg kan statsløse og personer med flyktningstatus også ha rett til å få refundert utgifter.

For å se hvilke typer behandling retten gjelder, se her.

Det er NAV som tar stilling til om du er medlem i folketrygden. Ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål om medlemskapet ditt.