Oversikt over helsehjelp

Her er en oversikt som viser hvilken helsehjelp du kan søke om å få refundert utgiftene til dersom du velger å motta helsehjelp i et annet EU/EØS-land.

Foto: Morten Rakke / Helfo