Ortoptist i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til ortoptist i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Kvinne til undersøkelse hos ortoptist
Morten Rakke / Helfo