Kjøp av legemidler i EU/EØS til infertilitetsbehandling

Dere kan få refundert utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling også når de er kjøpt i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og dere får et godt bilde av hvilke rettigheter dere har og hva dere må gjøre. Søknadsskjema finner dere på steg 3.

Morten Rakke / Helfo