Legemidler ved infertilitetsbehandling i EU/EØS

Dere kan få refundert utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og dere får et godt bilde av hvilke rettigheter dere har og hva dere må gjøre. Søknadsskjema finner dere på steg 3.

Morten Rakke / Helfo