Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgiftene til laboratorieprøver og røntgen i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 7.

​​​

Morten Rakke / Helfo