Jordmor i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til jordmor i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

​​

Morten Rakke / Helfo