Infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utført utenfor EU/EØS dersom du har rett til utvidet stønad. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Morten Rakke / Helfo