Fødsel i EU/EØS eller Sveits

Dersom du er medlem av den norske folketrygden og føder når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, vil du kunne få dekket deler av utgiftene.

​​​ 

Foto: Morten Rakke / Helfo

​​Dette er uavhengig av om fødselen skjer akutt eller er planlagt.

Akutt fødsel

​Hvis du uventet/akutt kommer i fødsel mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene etter oppholdslandets lovgivning ved å fremvise Europeisk helsetrygdkort. Fødestedet må være tilknyttet det offentlige. 

Ta kontakt med Helfo dersom du ikke får benyttet helsetrygdkortet. 

Planlagt fødsel

​Hvis du ønsker å reise til et annet EU/EØS-land for å føde, vil du kunne få dekket deler av utgiftene. Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Du må selv inngå avtale med en fødeinstitusjon i landet du skal til. ​ 

Du må legge ut og søke Helfo om refusjon i etterkant. Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder etter at du har født. 

Digitalt skjema

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her. 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. 

Fyll ut og send inn 

«Søknad om refusjon for helsetjenester mottatt i et annet EØS-land/Sveits (05-24a.10)» Bokmål | English

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

NB! Du kan ikke få refusjon for utgifter til planlagt fødsel i Sveits. 

Les mer om sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land her

Lenger opphold i et annet EU/EØS-land eller Sveits

Skal du oppholde deg i en lengre periode i et annet EU/EØS-land eller i Sveits før eller etter fødselen, bør du forsikre deg om at du har rett til å få dekket fødselen og helsetjenester for deg og barnet ditt.  

Du må ha med deg rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra Norge for å dokumentere rettighetene dine. Med S1 dekkes fødselen og andre helsetjenester for deg og barnet etter reglene i landet der du oppholder deg.  

Helsehjelpen du eller barnet ditt mottar må være en del av det offentlige helsetilbudet i oppholdslandet, og du betaler en eventuell egenandel på lik linje med landets øvrige innbyggere. 

Les mer om hvem som har rett til rettighetsdokument S1 og hvordan du søker om å få det. (Se steg 2, 3 og 4 på nettsiden «Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge, men ikke bor her».)  

Studenter

Dersom du er student i et EU/EØS-land eller i Sveits og er medlem i den norske folketrygden, skal du vise Europeisk helsetrygdkort i forbindelse med fødsel. Fødestedet må være tilknyttet det offentlige. Helsetrygdkortet skal også brukes i forbindelse med svangerskapskontroller og lignende.  

Les mer om medlemskap i den norske folketrygden for studenter i EU/EØS-land og Sveits

Du vil få dekket utgiftene du har i forbindelse med graviditet og fødsel etter oppholdslandets regler. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at tilbudet som gis til gravide vil variere fra land til land. 

Ta kontakt med Helfo dersom du ikke får benyttet helsetrygdkortet.