Fysioterapeut

Kommunene skal ha et tilbud om fysioterapi. Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

Du kan få behandling av en fysioterapeut eller manuellterapeut ved behov.
Foto: Colourbox

​Tilbud om fysioterapi

  • Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, gir behandling i fysioterapi-institutter. Både fast ansatte og fysioterapeuter med driftsavtale kan gi behandling i hjemmet ved behov. Ved sykehjem skal det også være et tilbud om fysioterapi.

  • Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Det skal ikke betales egenandel for forebyggende og helsefremmende fysioterapi i skolehelsetjenesten. Det kan kreves egenandel for behandling i grupper. 

Hvis det benyttes en fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, må hele behandlingen betales av pasienten.