Ergoterapeut

​En ergoterapeut gir hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne slik at de kan mestre daglige aktiviteter.

​​Kommunens ergoterapitjeneste kan bidra med formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler for å få til dette. I enkelte kommuner kan fysioterapitjenesten formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler.

Mottakere av ergoterapitjenester skal ikke betale egenandel for dette tilbudet.​