Bytte av fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Du har rett til å bytte fastlege
Foto: Morten Rakke / Helfo

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

To ordinære fastlegebytter

​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Du vil ikke få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege. Trenger du et slikt brev, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Du kan stå på venteliste

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn.

Du vil nå kunne sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Hvor lenge må jeg stå på venteliste?

Noen ganger går det raskt å få plass hos en fastlege du står på venteliste til, andre ganger kan det ta lengre tid. Det er mange forhold som avgjør hvor raskt det går.

En fastleges pasientliste åpnes først når det er blitt 10 ledige plasser. Når pasientlisten åpnes, tas det inn 10 nye innbyggere. Er det færre enn det på ventelisten, vil lista fortsatt være åpen fram til de 10 plassene er fylt opp.

Ettersending av pasientjournal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen.

Fullmakt ved fastlegebytte

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.