Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Bytte fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Byttet blir gyldig første dagen i måneden etter.

Foto: Helfo/Morten Rakke

​​For å kunne bytte lege forutsettes det at legen har ledig plass på sin fastlegeliste.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter.

Bytt fastlege

Logg inn for å bytte fastlege

 

To ordinære fastlegebytter

​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Du vil ikke få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege. Trenger du et slikt brev, kan du ringe oss på 800HELSE (800 43 573).

Ettersending av pasientjournal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen. Du må regne med å betale et gebyr for videresending av pasientjournalen, selv om du har frikort for egenandelstak 1.

Journal ved helsestasjon overføres automatisk til skolehelsetjenesten når barnet begynner på skolen med mindre den som har foreldreansvaret motsetter seg det. Det samme gjelder dersom barnet bytter skole.

Fullmakt ved fastlegebytte

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for HELFO-henvendelser (21-00.01)» Bokmål | English

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.