Avtalespesialister

Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten.

Legespesialister er private avtalespesialister som har driftsavtale med foretakene.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Henvisning til avtalespesialist

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Uten henvisning gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling.

Betaling

​Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus. Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos lege, men vanligvis vil du betale en egenandel for behandlingen.

Oversikt over avtalespesialister

Avtalespesialistene har individuelle avtaler med de regionale helseforetakene (RHF-ene). Du finner oversikt over alle avtalespesilister på RHF-enes nettsider: