Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Egenandeler på sykehus og poliklinikk

​​For å få behandling ved sykehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet være henvist fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Ved behov for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakten.

Smilende sykepleier følger pasient nedover sykehuskorridor.
Foto: Morten Rakke / Helfo

​​​​Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan du ringe akuttmedisinsk nødhjelpssentral 113.

Det er det regionale helseforetaket (RHF) som er ansvarlig for å tilby sykehustjenester til innbyggerne i sin region. På helseforetakenes nettsteder kan du finne mer informasjon om det regionale helseforetaket du tilhører og hva det kan tilby av helsetjenester.

Innleggelse på sykehus er gratis i Norge.

Du betaler egenandel på poliklinikk

​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Godkjente egenandeler teller i ditt grunnlag for frikort egenandelstak 1. Har du fått frikort, skal du som hovedregel ikke betale egenandel.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • undersøkelse og behandling av barn under 16 år (for psykiatrisk behandling av barn og ungdom slipper alle under 18 år å betale)
  • godkjent yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Pasientbetaling

​I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen. Dette kalles pasientbetaling eller gebyr og teller ikke med i grunnlaget for frikort egenandelstak 1.

Pasientbetaling må du dekke, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler.

Full eller delvis pasientbetaling

For enkelte behandlingstilbud er det innført full eller delvis pasientbetaling. Dette gjelder ved:

  • Assistert befruktning - inntil tre forsøk
  • Sterilisering av menn
  • Sterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjon
  • Kirurgisk innsetting av implantat ved marginal periodontitt
  • Rituell omskjæring av guttebarn

Dersom sterilisering av kvinner foretas av medisinske grunner, betales vanlig egenandel.

Fritt behandlingsvalg

​Ved planlagt behandling gir ordningen fritt behandlingsvalg deg mulighet til å velge hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet ved.

Behandling ved private sykehus

Staten dekker i utgangspunktet ikke utgifter til behandling ved private behandlingssteder.

Du får imidlertid dekket utgifter til behandling ved alle private behandlingssteder som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Dette gjelder private behandlingssteder som har avtale med et regionalt helseforetak eller godkjenning fra Helfo. Her gjelder samme regler for utgiftsdekning som for offentlige behandlingssteder. På mange private habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner må du betale en egenandel.

Velg behandlingssted finner du en oversikt over alle behandlingsstedene du kan velge mellom.

 

Egenandeler og egenbetalingstakster

Egenandelstakster på poliklinikkSats 
Undersøkelse, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist345 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøkelse245 kroner
 ​

 

Egenandelstak for frikort ​Sats
​Egenandelstak 1

​2 258 kroner

Egenandelstak 1 omfatter godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog og i poliklinikk, for radiologisk undersøkelse og behandling, laboratorieprøver og medisiner og utstyr på blå resept samt for pasientreiser. Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker når du har nådd egenandelstaket (når du har bostedsadresse i Norge). Når du viser frikort, betaler du normalt ikke flere egenandeler under egenandelstak 1 for resten av kalenderåret.  

​ ​

Pasientbetaling/gebyr på sykehus eller poliklinikk

​Pasientbetaling må betales i sin helhet av pasienten og teller ikke med i grunnlaget for frikort egenandelstak 1.

Type Sats
Pasientgebyr for manglende oppmøte/avbestilling 690 kroner
​​(Gjelder det poliklinisk helsehjelp innen psykiatri eller rusbehandling, skal det ikke kreves høyere gebyr enn 345 kroner.)
Utskrift av pasientjournal/kopi av røntgenbilder85 kroner
Utgifter til bandasjemateriell/bedøvelsesmiddel, maksimalt75 kroner

 

Pasientbetaling på sykehus eller poliklinikk ved sterilisering eller rituell omskjæring av guttebarn

Helfo dekker ikke utgifter til sterilisering av menn. Når det gjelder sterilisering av kvinner, er det pasientbetaling når behandlingen skjer uten medisinsk indikasjon. Pasientbetaling må betales i sin helhet av pasienten og teller ikke med i grunnlaget for frikort egenandelstak 1. 

Type Sats
Sterilisering av menn1 268 kroner
Sterilisering av kvinner6 079 kroner
​Rituell omskjæring av guttebarn​4 000 kroner

 

Pasientbetaling på sykehus eller poliklinikk ved marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)

Pasientbetaling må betales i sin helhet av pasienten og teller ikke med i grunnlaget for frikort egenandelstak 1.

Type Sats
Første implantat6 500 kroner
Per implantat i tillegg2 550 kroner