Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Helfos bidragsordninger

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter på hvit resept gjennom den såkalte bidragsordningen. Du kan blant annet få delvis dekket utgifter til IVF-behandling, prevensjonsmidler til unge kvinner og medisinsk forbruksmateriell.

​Bidragsordningen for reseptpliktige legemidler skal imidlertid avvikles fra 1. januar 2018.

Nytt regelverk for legemidler på kvit resept

​Hvis du har fått utbetalt bidrag til legemidler kjøpt i 2017, kan du få bidrag i en overgangsperiode. Overgangsperioden gjelder i 2018 og 2019.

Vilkårene for dekning må fortsatt være oppfylt. Dersom du har krav på refusjon etter overgangsordningen, sender du søknad til Helfo på vanlig måte (se avsnittet «Send søknad digitalt til Helfo»).

Andre bidragsformål blir ikke berørt av endringen.

Hva inngår i bidragsordningen?

​Helfo yter i enkelte tilfeller bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke er dekket av folketrygden eller andre lover. Hvilke tjenester dette er fremgår av rundskriv til folketrygdloven § 5-22.

Når du har betalt en viss sum mer enn 1 858 kroner i 2018 (1 825 kroner i 2017) i et kalenderår, kan du selv søke Helfo om å få dekket 90 prosent som overstiger denne summen (egenbetalingen). Hvor stor denne summen er, varierer fra bidragsområde til bidragsområde.

Disse områdene er en del av bidragsordningen

Du får bare bidrag til legemidler du allerede har fått bidrag for.

Du kan fortsatt få bidrag til legemidler ved infertilitetsbehandling og prevensjonsmidler for kvinner mellom 16 og 21 år.

Spesielle regler for deler av bidragsordningen

​Hvis du forsørger ektefelle (samboer/registrert partner) og/eller barn under 18 år, kan utgifter dere har hatt i kalenderåret til bidragsformål slås sammen. Utgiftene kan også slås sammen dersom flere forsørgede barn under 18 år i samme familie har utgifter til bidragsformål.

Dette gjelder kun utgifter til

  • bandasjemateriell/medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemidler til bruk i sårbehandlingen av kroniske og alvorlige sår og fistler
  • reseptfrie salver, kremer og oljer til behandling av betydelige og kroniske hudlidelser
  • legemidler på hvit resept

Hvert familiemedlems utgifter til det enkelte bidragsformål listet opp over må ha nådd opp til minstebeløpet på 1 858 kroner (i 2018) før de kan slås sammen. Ved sammenslåingen kan utgiftene i sin helhet regnes med, det vil si også utgiftene opptil 1 858 kroner. Familien betaler da samlet bare et minstebeløp i kalenderåret på 1 858 kroner.

Dersom et familiemedlem har utgifter til et bidragsformål som ikke overstiger 1 858 kroner, kan beløpet ikke medregnes.

Send søknad digitalt til Helfo

​Du kan søke om å få refundert utgifter omfattet av bidragsordningen, ved å bruke digitalt skjema. Husk å lese om rettigheter og dokumentasjonskrav for det enkelte bidragsformål (følg lenkene over). Les om digitalt skjema.

Helfo må ha mottatt søknaden og kvitteringer senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse sakene.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn originale, spesifiserte kvitteringer sammen med

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt.