Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Pasient hos legen
Foto: Morten Rakke / Helfo

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus. Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos fastlegen som hos legespesialisten, dersom legespesialisten har en avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme for legespesialist som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Du må betale for hele behandlingen selv, dersom du går til legespesialist som ikke har driftstilskudd. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.

Egenandeler og frikort

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2019 er 2369 kroner .

Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt155 kroner262 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin204 kroner311 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt209 kroner334 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin245 kroner370 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist351 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud56 kroner
Laboratorieprøver55 kroner
Røntgen250 kroner
​E-konsultasjon ​155 kroner
​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist​66 kroner