Tidligere publiserte kvalitetsindikatorer

Her finner du en oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer hvor det ikke publiseres oppdaterte resultater. Årsaken er at kvalitetsindikatorene ikke lenger er aktuelle eller at måten de beregnes på har blitt endret.