Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet oppgitt i henvisning blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden. Andelen beregnes ut fra tall rapportert til Norsk pasientregister.

Se resultater

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet oppgitt i henvisningen blir dokumentert av henvisningsmottaker.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering ved innleggelse i psykisk helsevern.

Hovedfunn

I 2016 var andelen henvisninger med registrert henvisningsformalitet, på landsbasis, 81,2 prosent. I 2015 var andelen på 82,0 prosent.

Helse Sør-Øst rapporterte høyest andel med 86,4 prosent, mens Helse Midt-Norge rapporterte lavest andel med 49,5 prosent. Helse Vest og Helse Nord rapporterte en andel på henholdsvis 85,7 og 81,1 prosent.

Forbehold

​Midt-Norge RHF scorer lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.