Kvalitetsindikatorer - Psykisk helse for voksne

Disse indikatorene er knyttet til psykisk helse for voksne. Her finner du blant annet informasjon om start av helsehjelp, ventetider, tvangsinnleggelser og fristbrudd.