Kvalitetsindikatorer - Psykisk helse for barn og unge

Disse indikatorene er knyttet til psykisk helse for barn. Her finner du blant annet informasjon om start av helsehjelp, ventetider, tvangsinnleggelser og fristbrudd.